Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Publikace

Zaměřit se na první partnerství v oblasti žurnalistiky podporovaná EU

Sedm konsorcií zpravodajských organizací obdrží podporu EU pro přeshraniční projekty, jejichž cílem je posílit širší odvětví zpravodajských médií.

hand holding mobile phone against background of network connections

© image by s-cphoto Getty/iStock

V červnu 2021 Komise zveřejnila svou první každoroční výzvu k předkládání návrhů na partnerství v oblasti žurnalistiky v rámci programu Kreativní Evropa v rámci iniciativy NEWS v akčním plánu Komise pro média a audiovizuální oblast.

Sedm projektů bylo vybráno nezávislými odborníky, kteří hodnotili 32 návrhů z celé Evropy. Žadatelé by mohli navrhnout více činností, jako je vypracování společných obchodních a redakčních norem, testování nových typů zpravodajských místností a nových formátů nebo školicí programy.

Všechny projekty obdrží 80 % spolufinancování EU po dobu dvou let. Jejich redakční nezávislost je zaručena v grantových dohodách.

Vybrané projekty

Přeshraniční místní

Cílem přeshraniční místní spolupráce je stimulovat produkci přeshraniční místní investigativní žurnalistiky v celé Evropě a zvýšit odolnost místních zpravodajských médií v Evropě. Projekt je koordinován organizací Journalismfund.eu (BE) a zahrnuje Evropskou federaci novinářů (BE), Stockholm School of Economics v Rize (LV) a Přechody (CZ). Projekt podpoří přibližně 60 spolupráce (600,000 EUR), poskytne odborné vedení vybraným projektům, školí novináře (v oblasti investigativní žurnalistiky, bezpečnosti a hodnocení rizik) a poskytne manažerům místních sdělovacích prostředků odbornou přípravu v oblasti řízení.

 • Začátek: Března 2022
 • Podpora EU: 1 095 998 EUR

Stars4media NEWS

Cílem programu Stars4Media NEWS je stimulovat nové obchodní modely a vytvářet inovativní zpravodajské místnosti, které pomohou evropskému odvětví zpravodajských médií zvýšit odolnost. Bude poskytovat granty a odborné vedení nejméně 15 přeshraničním mediálním projektům (předpokládá se 1 320 000 EUR). Na základě otevřené výzvy vybere nezávislá porota nejprve přibližně 15 projektů, které získají koučink a počáteční financování. Vybrané projekty se následně rozšíří o větší granty. Každý projekt spolupráce bude zahrnovat alespoň dvě mediální organizace ze dvou zemí. Projekt koordinuje Svobodná univerzita v Bruselu (BE) a účastní se jej nadace Euractiv (BE), WAN-IFRA (FR) a Evropské novinářské centrum (NL). Vychází ze dvou dřívějších ročníků Stars4media.

 • Začátek: Února 2022
 • Podpora EU: 2 386 403 EUR

MEDIA Innovation Europe: Posílení evropského mediálního ekosystému

Cílem programu Media Innovation Europe je stimulovat a posílit inovativní, kooperativní mediální ekosystém v Evropě tím, že poskytne přibližně 60 grantů (728,000 EUR) a školení pro posouzení novinářských produktů, obchodních struktur a distribučních technik. Projekt rovněž počítá s mapováním osvědčených postupů, obchodním poradenstvím, mediálními inkubátory, hackathony, granty na žurnalistiku angažovanou diváky, celoevropským mentorským programem, informačními centry pro šíření znalostí a osvědčených postupů a akcemi zaměřenými na vytváření sítí. Projekt koordinuje Mezinárodní tiskový institut (AT) a zahrnuje Thomson Media (DE), Balkan Investigative Reporting Network (BA) a Media Development Foundation (UA).

 • Začátek: Června 2022.
 • Podpora EU: 1 661 009 EUR

Pix.T pro novinky a fotovoltaiku

Cílem programu Pix.T je řešit problémy, s nimiž se potýkají novináři z fotografií, včetně snižování příjmů, porušování autorských práv a zastaralých modelů udělování licencí. Na základě dvouletého výzkumu a spolupráce zavede protokol a platformu využívající blockchain pro certifikaci, prodej a distribuci fotografií online. Projekt koordinuje organizace Worldcrunch (FR) a zahrnuje fotografy (IT), Noor Foundation (NL), Profimedia (CZ), Solwee (CZ), CTK (CZ) a PAP (PL).

 • Začátek: Dubna 2022
 • Podpora EU: 732,137 EUR

Kruh: Evropská síť mediálních center

Cílem Circle je vytvořit 10 center pro mediální znalosti a produkci v evropských městech mimo hlavní města, sdružovat kreativní subjekty, novináře a mediální podnikatele, budovat mosty mezi staršími sdělovacími prostředky a mileniálními mediálními organizacemi a zkoumat nové digitální formáty. Účastníci zmapují mediální prostředí ve svém městě během jednoho týdne a poté zřídí individualizované centrum podle potřeb místní mediální produkce. Centra vytvoří komunitní platformu, budou vzájemně sdílet znalosti a informace, sledovat otázky a vývoj v jiných městech a zemích a pořádat akce a mediální partnerství. Projekt koordinuje Are We Europe (NL) a zahrnuje Arty Farty (FR), Hostwriter (DE) a n-ost (DE).

 • Začátek: Dubna 2022
 • Podpora EU: 675,298 EUR

Evropská výměna excelence v oblasti žurnalistiky (E3J)

Cílem evropské výměny excelence v žurnalistice (E3J) je stimulovat přeshraniční spolupráci v zájmu lepší žurnalistiky. Bude fungovat jako síť sítí, která novinářům poskytne znalostní centrum pro propojení na základě vzájemné důvěry a společných pravidel. E3J pomůže vytvořit novinářské standardy, které zvýší odpovědnost a legitimitu v oblastech, jako je migrace, klima a veřejné zdraví. Projekt koordinuje organizace Reportéři bez hranic (FR) a zahrnuje Free Press Unlimited (NL), Commit (AT), Community Media Forum Europe (BE) a stálou konferenci středomořských audiovizuálních operátorů (IT).

 • Začátek: Dubna 2022
 • Podpora EU: 982,413 EUR

Evropské zaměření

European Focus (pracovní název) navrhuje vícejazyčný zpravodaj, který společně vyhotovuje a společně řídí 9 sdělovacích prostředků. Společným cílem je posílit podávání zpráv na evropské úrovni přidáním nových perspektiv do probíhajících diskusí. Projekt koordinuje n-Ost (DE) a zahrnuje Gazeta Wyborcza (PL), Balkan Insight (BA), Delfi (EE), Tagesspiegel (DE), El Confidencial (ES), Domani (IT), HVG (HU) a Libération (FR). Cílem projektu je řešit klesající zdroje pro podávání zpráv v zahraničí a potřebu pluralitních a vzájemně propojených diskusí v Evropě nad rámec každodenního zpravodajství.

 • Začátek: Března 2022.
 • Podpora EU: 473,585 EUR

 

Výzva k předkládání návrhů na partnerství v oblasti žurnalistiky 2022

Letošní výzva k předkládání návrhů na partnerství v oblasti žurnalistiky byla zveřejněna v únoru 2022 s termínem 7. září 2022 pro projekty začínající počátkem roku 2023. Ve středu 6. dubna (11.–13.00 SELČ) se bude konat webinář pro potenciální uchazeče – podrobnosti o přihlášení a záznamy budou k dispozici zde.

 

Souvislosti

Partnerství v oblasti žurnalistiky jsou součástí iniciativy NEWS v akčním plánu Komise pro média a audiovizuální oblast. V rámci této iniciativy Komise rovněž posílila dialog s tímto odvětvím, mimo jiné prostřednictvím Evropského fóra zpravodajských médií. Kromě toho byl v evropském akčním plánu pro demokracii oznámen soubor opatření na posílení svobody sdělovacích prostředků a mediální gramotnosti.

Přehled těchto a dalších grantů pro zpravodajská média naleznete v aktualizacích na této stránce nebo v informativním přehledu z března 2022.