Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Publikace

Světový den svobody tisku: Komise prosazuje svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků

U příležitosti Světového dne svobody tisku Komise znovu potvrdila svůj závazek bránit svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků v EU i mimo ni.

photo of a journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Místopředsedkyně pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová promluvila k Evropskému parlamentu a uvedla:

Letos bych chtěl vzdát hold zejména novinářům, kteří jsou na Ukrajině v přední linii. Informují nás o riziku svého života. Ukazují nám, co Rusko nechce vidět. Naší první prioritou je jejich bezpečnost. Zároveň posilujeme naše opatření v EU, přičemž minulý týden byly představeny nové právní předpisy proti zneužívání soudních sporů proti novinářům a zákon o svobodě sdělovacích prostředků. 

(viz také její videozpráva).

Komisař pro vnitřní trh Thierry Breton dodal:

Vojenská agrese Ruska vůči Ukrajině nám připomněla, že svobodu a pluralitu sdělovacích prostředků, které chrání naše demokracie, nelze považovat za samozřejmost. Budeme i nadále podporovat náš mediální průmysl, chránit naše novináře v ohrožení a neúnavně bojovat za náš svobodný a nezávislý tisk. Připravovaným zákonem o svobodě sdělovacích prostředků budeme podporovat odolný mediální trh, který občanům poskytuje rozmanité a spolehlivé informace.

Vysoký představitel, místopředseda Komise Josep Borrell vydal prohlášení jménem EU. V roce 2020 Komise poprvé představila komplexní evropský přístup ke sdělovacím prostředkům, který vychází z evropského akčního plánu pro demokracii a akčního plánu pro média a audiovizuální oblast a jehož cílem je posílit evropská média a pomoci zachovat evropskou kulturní a technologickou autonomii v digitální dekádě.

Minulý týden přijala Komise balíček opatření proti strategickým žalobám proti účasti veřejnosti, který novinářům a obráncům lidských práv poskytuje nástroje pro boj proti zneužívání soudních řízení. Tento balíček doplňuje doporučení Komise o bezpečnosti novinářů a stanoví opatření, jako je vytvoření nezávislých vnitrostátních podpůrných služeb, včetně linek pomoci, právního poradenství, psychologické podpory a azylových domů, a opatření k zajištění jejich bezpečnosti na internetu.

V průběhu tohoto roku Komise rovněž přijme Evropský akt o svobodě sdělovacích prostředků, který do práva EU poprvé zakotví záruky na ochranu plurality sdělovacích prostředků a redakční nezávislosti sdělovacích prostředků. Pluralita sdělovacích prostředků je jedním z klíčových prvků výroční zprávy o právním státu a Komise v této souvislosti nadále sleduje situaci ve všech členských státech EU.

Komise rovněž nadále poskytuje finanční podporu na podporu svobody a plurality sdělovacích prostředků

Více informací

Politika v oblasti svobody a plurality sdělovacích prostředků