Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
ARTICLES/INTERVIEW |
Výzva k odběru ceny „Síť inovací v oblasti kultury a tvořivosti v Evropě“ 2015 byla vyhlášena.

Téma letošního ocenění „Solving the World’s major Challenges – a Call for innovations“ se zaměřuje na projekty, výzkumné projekty a politické strategie z kulturního a tvůrčího odvětví, které nabízejí inovativní přístupy k obtížným globálním problémům se zvláštní, nikoli však výlučnou pozorností věnovanou digitálním inovacím.

Subscribe to