Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Broadband in Latvia

Latvia supports the Gigabit society targets and aims at 100 Mbps, upgradable to gigabit, for urban and rural areas as well as 5G coverage for all large urban areas.

    flag of Latvia

Summary of broadband development in Latvia

Latvia aims to provide equal and high-quality electronic communications services throughout the country to all residents, state and local government institutions, businesses and socio-economic drivers. In both urban and rural areas speeds of at least 100 Mbps, upgradable to a gigabit are planned as well as 5G coverage for all large urban areas. Through the broadband project, coverage is being improved for the rural regions of Latvia as operators are able to provide access services using neutral passive optical infrastructure supported by state aid programmes. Latvia supports the Gigabit society targets in the Electronic communications sector development plan for 2021-2027 as well as the Digital Transformation Guidelines for 2021-2027, approved in 2021. The national 5G roadmap was approved by the Cabinet of Ministers in February 2020.

National broadband strategy and policy

Responsible authorities

Main aims for broadband development

Latvia supports the Gigabit society targets in the Electronic communications sector development plan for 2021-2027 that was approved in 2021. The plan regulates communications sector policy throughout Latvia. The target groups of the plan are electronic communications enterprises, planning regions, local governments and residents. The plan aims to facilitate the transition towards very high capacity communications networks capable of providing end-users with Internet access services with data transmission speeds of at least 100 Mbps in both urban and rural areas. The plan defines two courses of action: a) development of broadband electronic communications infrastructure, and b) security of electronic communication networks and services.

Given the limited amount of public funding available, the efforts will concentrate, without replacing private investment, in areas where, for economic reasons, electronic communications operators have no interest in deploying infrastructure or do so insufficiently.

Latvia adopted the Digital Transformation Guidelines for 2021-2027. This is an overarching strategy for the country’s digital transformation, covering ICT education and skills, internet access, modern and efficient public administration, e-services and digital content for society. The guidelines set a vision of equal, fast and high-quality provision of electronic communications services throughout the territory of Latvia for all residents, state and local government institutions and companies to provide at least the minimum necessary for society and economic development availability of communication infrastructure. The aim is that:

  • All households have access to internet connection with at least 100 Mbps download speed that can be upgraded to gigabit speed, and
  • 50% 5G coverage in all large urban areas (in Latvia - Riga, Jelgava, Liepāja, Daugavpils) and all land transport arteries.

Main measures and financial instruments for broadband development

  • Regulation measures: Regulations of the Cabinet of Ministers ensure the possibility to intervene in common projects with other merchants for investors who develop optical fibre networks (Article 43).
  • The implementation of the broadband project is progressing at a good pace. Supported by the European Regional Development Fund (ERDF), the project is deploying dark fibre and access points up to the centre of municipalities in rural areas currently not served by NGN and where there are no plans for NGN development (‘white’ areas defined according to EU broadband guidelines). Private providers have to deliver the last mile, for which no public support is foreseen.
  • The Latvian Parliament adopted transposition measures of the Cost Reduction Directive, in particular the new Law on high-speed broadband networks, in April 2017.
  • In its roadmap to implement the Connectivity Toolbox, Latvia announced plans to simplify the permit-granting procedure for building electronic communications networks. The aim is to assess the possibility for tacit approval and a fast-track procedure for rights of way, further develop the single information point and simplify deployment of small cells. A working group has been established to evaluate the environmental footprint of electronic communications networks.
  • Latvia’s Recovery and Resilience Plan includes two measures on connectivity infrastructures, with a combined budget of €16.5 million, accounting for 4% of the RRP digital budget. They will address last-mile connectivity in rural areas and passive infrastructure on the Via Baltica 5G corridor. The broadband or VHCN last-mile infrastructure development measure foresees to provide connectivity to 1,500 households, businesses, schools, hospitals and other public buildings in rural areas. It has a budget of €4 million. An investment of of €12.5 million for the construction of passive infrastructure on the Via Baltica corridor for 5G coverage aims to ensure 100% fibre backhaul availability along the Latvian part of the Via Baltica.

Data on broadband development and technologies in Latvia

For the latest data on broadband coverage, subscriptions and penetrations, coverage of different broadband technologies and costs check the scoreboard reports and the country reports of the Digital Economy & Society Index (DESI).

Spectrum assignments for wireless broadband

For details on harmonised spectrum assignments consult the European 5G Observatory.

National publications and press documents

English

Latvian

Contact information

BCO Latvia (national Broadband Competence Office): Ministry of Transport (Satiksmes ministrija)

Address: Gogoļa iela 3, 1743 Riga, Latvia
Contact via email
Phone: +371 26082733
Website

Ministry of Environmental Protection and Regional Development (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)

Address: Peldu iela 25, 1494 Rīga, Latvia
Contact via email
Phone: +371 67026533
Website

Public Utilities Commission (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)

Address: Ūnjias iela 45, 1039 Riga, Latvia
Contact via email
Phone: + 371 67097200
Website

The Competition Council (Konkurences padome)

Address: Brīvības iela 55, 1010 Riga, Latvia
Contact via email
Phone: +371 67282865
Website

Latest News

Přihlásit se do soutěže o Evropské ceny za širokopásmové připojení 2023

Digitální transformace Evropy do roku 2030 závisí na zajištění přístupu občanů k gigabitovému připojení a službám 5G. Evropské ceny za širokopásmové připojení 2023 zdůrazní projekty, které nás vedou k digitální dekádě Evropy.

Související obsah

Souvislosti

Broadband in EU countries

Find current information on broadband development in each country, as well as national strategies and policies for developing broadband.

Viz také

Širokopásmové připojení ve Švédsku

Švédský národní plán širokopásmového připojení, který byl přijat v roce 2016, má vizi plně propojeného Švédska a má cíle jak v oblasti mobilního pokrytí, tak v oblasti vysokorychlostního širokopásmového připojení pro domácnosti a podniky.

Širokopásmové připojení v Rumunsku

Rumunský plán širokopásmového připojení se zaměřuje na vybudování vnitrostátní širokopásmové sítě jako první krok k dosažení cílů EU v oblasti připojení.

Širokopásmové připojení v Nizozemsku

Všechny domácnosti v Nizozemsku by měly mít možnost získat přístup k širokopásmovým sítím o rychlosti nejméně 100 Mb/s a převážná většina by měla do roku 2023 využívat 1 Gb/s.

Širokopásmové připojení v Itálii

Italská strategie pro ultraširokopásmové připojení směrem k gigabitové společnosti si klade za cíl poskytnout gigabitové připojení pro všechny do roku 2026.

Širokopásmové připojení v Irsku

Národní plán širokopásmového připojení pro Irsko předpokládá, že do roku 2026 budou mít všechny prostory v Irsku přístup k vysokorychlostnímu širokopásmovému připojení.

Širokopásmové připojení v Maďarsku

Maďarský návrh národní strategie digitalizace na období 2021–2030 si klade za cíl dosáhnout do roku 2030 95 % domácností pokrytých gigabitovými sítěmi.

Širokopásmové připojení v Řecku

Řecká digitální transformace Bible 2020–2025 zdůrazňuje konektivita jako jednu z pěti strategických os a uznává cíle gigabitové společnosti 2025.

Širokopásmové připojení v Německu

Koaliční dohoda z roku 2021, digitální strategie a gigabitová strategie německé spolkové vlády 2022 upřednostňují celostátní dodávky sítí FTTH a 5G.

Širokopásmové připojení ve Francii

Národní program pro širokopásmové připojení France Très Haut Débit stanoví cíl rychlého širokopásmového přístupu pro všechny domácnosti do roku 2022 a optických vláken pro všechny do roku 2025.

Širokopásmové připojení ve Finsku

Finské orgány upřednostňují zavádění sítě založené na optických vláknech založené na hospodářské soutěži za pomoci veřejných prostředků pro oblasti s nedostatečnými službami a poradenství místním obcím ohledně toho, jak zavést širokopásmové sítě.

Širokopásmové připojení v Dánsku

Řada politických iniciativ zaměřených na celostátní pokrytí pevným a mobilním širokopásmovým připojením podporuje dánské cíle širokopásmového připojení. Vláda usiluje o to, aby se Dánsko stalo digitálním průkopníkem tím, že vytvoří základ pro dánské podniky k využívání...

Broadband - Česká republika

Národní plán rozvoje vysokokapacitních sítí schválený v březnu 2021 definuje strategický přístup ČR k výstavbě VHCN.

Širokopásmové připojení na Kypru

Plán Kypru pro širokopásmové připojení stanoví strategické cíle na období 2021–2025 a zahrnuje legislativní a regulační zásahy, jakož i praktickou podporu rozvoje širokopásmové infrastruktury.

Širokopásmové připojení v Chorvatsku

Chorvatský národní plán rozvoje širokopásmového připojení 2021–2027 reaguje na cíle Evropské gigabitové společnosti do roku 2025 a částečně na digitální cíle do roku 2030.

Širokopásmové připojení v Bulharsku

Národní plán širokopásmové infrastruktury pro přístup nové generace „propojené Bulharsko“ a Politika v oblasti elektronických komunikací byly aktualizovány a přijaty v srpnu 2020.