Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Širokopásmové připojení: Porovnání technologií

Srovnání širokopásmových technologií představuje vlastnosti každého řešení a pomáhá při rozhodování o nejlepším řešení pro různé regiony.

Plné pokrytí FTTH pro tři venkovské vesnice v Drnje, Chorvatsko

fix-empty

Díky technologii DSL, kabelovému přístupu, technologii optických vláken, rozhlasovému vysílání a novým mobilním standardům je na trhu k dispozici celá řada širokopásmových technologií, které zajišťují spolehlivé širokopásmové služby. Je však důležité zvolit technologii, která je vhodná pro jednotlivé regiony. Níže jsou shrnuty hlavní charakteristiky každé technologie. Přehledová tabulka umožňuje rychlé porovnání na první pohled.

Kabelové širokopásmové technologie

ADSL, ADSL2, ADSL2+

Sazba navazující/začáteční: 24/3 Mbps

Rozsah účinnosti: 5 km

Architektura infrastruktury: přístup k internetu přenosem digitálních dat přes dráty místní telefonní sítě měděná linka končí na telefonní ústředně

Vhodnost: využití stávající telefonní infrastruktury; rychlá instalace; malý rozsah účinnosti díky odporu vedení měděných spojů

VDSL, VDSL2, Vektorové, 35b Supervektorování

Sazba navazující/začáteční: 250/40 Mbps

Rozsah účinnosti: 1 km

Architektura infrastruktury: přístup k internetu přenosem digitálních dat přes dráty měděné linky místní telefonní sítě končí v pouliční skříni (VDSL); Vektorování umožňuje eliminaci křížových rozhovorů pro vyšší šířku pásma.

Vhodnost: využití stávající telefonní infrastruktury; rychlá instalace; malý rozsah účinnosti díky odporu vedení měděných spojů

Budoucnost technologie: další zlepšení rychlosti a rozsahu rozšířením a kombinací nových technologií založených na DSL (phantomový režim, lepení, vektorování); technologie mostu směrem k kompletní optické kabelové infrastruktuře

G.Fast

Sazba navazující/začáteční: Možná šířka pásma Gbps

Rozsah účinnosti: 100 m

Architektura infrastruktury: G.Fast: Zvýšení frekvence až na 212 MHz, aby bylo dosaženo vyššího pásma

Vhodnost: využití stávající telefonní infrastruktury; rychlá instalace; malý rozsah účinnosti díky odporu vedení měděných spojů

Budoucnost technologie: další zlepšení rychlosti a rozsahu rozšířením a kombinací nových technologií založených na DSL (phantomový režim, lepení, vektorování); technologie mostu směrem k kompletní optické kabelové infrastruktuře

CATV & DOCSIS

Sazba navazující/začáteční: 1 Gbps/200 Mbps

Rozsah účinnosti: 2–100 km

Architektura infrastruktury: koaxiální kabel v ulicích a budovách; vlákno v podavacích segmentech. Rozšíření sítě pro zajištění zpětné funkce kanálu

Vhodnost: využívání stávající infrastruktury kabelové televize; rychlá instalace; vysoké přenosové rychlosti

Budoucnost technologie: Další provádění nových norem (DOCSIS 3.1 a 4.0) umožňuje koncovým uživatelům zajistit vyšší šířku pásma

Optické vlákno kabel

Sazba navazující/začáteční: 10/10 Gbps (a další)

Rozsah účinnosti: 10–60 km

Architektura infrastruktury: přenos signálu přes vlákno; distribuce signálů elektricky poháněnými síťovými zařízeními nebo nepoháněnými optickými rozdělovači

Vhodnost: nejvyšší kapacity šířky pásma; rozsah vysoké účinnosti; vysoké investiční náklady; šířka pásma závisí na přeměně optického na elektronické signály na obrubníku (FTTC), budování (FTTB) nebo doma (FTTH)

Budoucnost technologie: Technologie nové generace, která splní budoucí požadavky na šířku pásma

Bezdrátové širokopásmové technologie

LTE (Advanced) (4G)

Sazba navazující/začáteční: 300/75 Mbps

Rozsah účinnosti: 3–6 km

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: vysoce vhodné pro pokrytí odlehlých oblastí (tj. 800 MHz); rychle a snadno proveditelné; sdílené médium; omezené frekvence

Budoucnost technologie: komerční zavádění nových norem s dalšími funkcemi (HSPA+, 5G) a poskytování více bloků kmitočtového spektra (490–700 MHz); splňuje budoucí potřeby mobility a šířky pásma přístupu k NGA-Službám

HSPA/HSPA+ (3G)

Sazba navazující/začáteční: 42,2/5,76 Mbps, 337 Mbps/34 Mbps

Rozsah účinnosti: 3 km

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: vysoce vhodné pro pokrytí odlehlých oblastí (tj. 800 MHz); rychle a snadno proveditelné; sdílené médium; omezené frekvence

Budoucnost technologie: komerční zavádění nových norem s dalšími funkcemi (HSPA+, 5G) a poskytování více bloků kmitočtového spektra (490–700 MHz); splňuje budoucí potřeby mobility a šířky pásma přístupu k NGA-Službám

5G

Sazba navazující/začáteční: 10/1 Gbps

Rozsah účinnosti: 3–6 km

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: vysoké dosažitelné datové rychlosti; nízká latence; vysoká spolehlivost; vyšší kmitočtová pásma; pokročilý multianténový přenos; manipulace s extrémní hustotou zařízení; flexibilní využití spektra

Budoucnost technologie: uspokojuje budoucí potřeby mobility a širokopásmového přístupu ke službám NGA; umožňuje konektivitu pro širokou škálu nových aplikací

Satelit

Sazba navazující/začáteční: 30/10 Mbps

Rozsah účinnosti: Vysočina

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: vysoce vhodné pro pokrytí odlehlých oblastí; rychle a snadno proveditelné; latence doby běhu; asymetrické

Budoucnost technologie: 30 Mbps do roku 2020 na základě nové generace vysoce výkonných satelitů

Leo satelity

Sazba navazující/začáteční: Distribuce signálu uživateli prostřednictvím WiFi/LTE/HSPA

Rozsah účinnosti: CO SE DĚJE?

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: snížená latence; možný cenově dostupný přístup k internetu; ovládání potřebnými pozemními stanicemi nestacionárních létajících satelitů je velmi náročné

Budoucnost technologie: internetová služba pro velmi venkovské a odlehlé oblasti je možná

Internetové balónky

Sazba navazující/začáteční: Distribuce signálu uživateli prostřednictvím WiFi/LTE/HSPA

Rozsah účinnosti: CO SE DĚJE?

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: v současné době ve fázi testování; náročná kontrola; ovládání potřebnými pozemními stanicemi nestacionárních létajících balónů je velmi náročné

Budoucnost technologie: internetová služba pro velmi venkovské a odlehlé oblasti je možná

Wi-Fi (802.11n) (IEEE 802.11ad)

Sazba navazující/začáteční: 600/600 Mbps (802.11n); 6,7 Gbps (IEEE 802.11ad)

Rozsah účinnosti: vnitřní 70/venkovní 250 m (802.11n); 3,3 m (IEEE 802.11ad)

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: levné a prokázané; rychle a snadno proveditelné; malý rozsah účinnosti; sdílené médium

Budoucnost technologie: zvýšené využívání hotspotů na centrálních místech

WiMAX (IEEE802.16e)

Sazba navazující/začáteční: 6/4 Mbps; 70 Mb/s (IEEE802.16e)

Rozsah účinnosti: 60 km

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; místa připojená k kabelové komunikační síti a spínacímu systému

Vhodnost: levné a prokázané; rychle a snadno proveditelné; malý rozsah účinnosti; sdílené médium

Budoucnost technologie: je neustále nahrazován Wi-Fi a LTE, a proto již nehraje žádnou významnou roli; další vývoj se proto neočekává.

LiFi

Sazba navazující/začáteční: Max. 224 Gbps

Rozsah účinnosti: několik metrů

Architektura infrastruktury: mobilní zařízení vysílají a přijímají rádiové signály s libovolným počtem základnových stanic mobilních zařízení vybavených mikrovlnnými anténami; stránky připojené k kabelové komunikační síti a přepínání syste

Vhodnost: zajišťuje komunikaci pouze na krátké vzdálenosti; nízká spolehlivost; vysoké náklady na instalaci; levnější než Wi-Fi; pouze efektivní a trvalé v uzavřených místnostech

Budoucnost technologie: užitečné v elektromagneticky citlivých oblastech, například v kabinách letadel, nemocnicích a jaderných elektrárnách, aniž by docházelo k elektromagnetickému rušení

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise přijala revidovaná pravidla státní podpory pro širokopásmové sítě

Evropská komise přijala revidované sdělení o státní podpoře pro širokopásmové sítě. Revidované pokyny pro širokopásmové sítě stanoví pravidla, podle nichž bude Komise posuzovat opatření státní podpory oznámená členskými státy na podporu zavádění a zavádění širokopásmových sítí v EU.

Související obsah

Souvislosti

Plánování projektů širokopásmového připojení

Úsek plánování širokopásmového připojení pomáhá obcím a dalším subjektům při plánování úspěšných projektů rozvoje širokopásmového připojení.

Viz také

Širokopásmové připojení: Definice plánu

Klíčem k úspěšnému regionálnímu rozvoji širokopásmového připojení je politicky podporovaný plán na místní, regionální nebo celostátní úrovni, který kombinuje cíle se specifickými potřebami a zúčastněnými stranami.

Širokopásmové připojení: Akční plán

Akční plán podrobně popisuje náklady, zúčastněné strany, činnosti, koordinaci a monitorování zapojené do provádění strategie pro širokopásmové připojení.

Širokopásmové připojení: Síť a topologie

Širokopásmová síť se skládá z geografických částí. Topologie sítě popisuje, jak jsou jednotlivé části sítě propojeny. Nejrelevantnější topologie pro páteřní a oblastní sítě jsou topologie stromů, kruhové topologie a meshed topologies. Pro první míli dvě základní topologie: bod...