Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zpráva o indexu digitální ekonomiky a společnosti

Komise sleduje vývoj telekomunikačních trhů v každé zemi EU, podává zprávy o investicích, regulaci a trzích.

    ’’’

© metamorworks - iStock Getty Images Plus

Na základě hlavních ukazatelů konektivity uvedených ve zprávě, jako je pokrytí sítě, využívání širokopásmového připojení a ceny, zpráva kapitol o telekomunikacích o pokroku, kterého členské státy dosáhly na cestě ke gigabitové společnosti, včetně přechodu na sítě 5G, a o hlavním vývoji na trhu a regulaci, včetně přidělování spektra a regulovaného přístupu. Zdaleka nejsou vyčerpávající, ale týkají se většiny oblastí trhu a zájmu koncových uživatelů, tj. ochrany spotřebitele, neutrality sítě, roamingu, tísňové komunikace a univerzální služby. 

Kapitoly o telekomunikacích kombinují kvantitativní důkazy z indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) s vývojem předpisů specifických pro jednotlivé země. Sledují vývoj telekomunikačních trhů v jednotlivých členských státech a poskytují důležitou zpětnou vazbu.

 

Přezkoumat zjištění kapitol o telekomunikacích za rok 2020

 

Archivační dokumenty za předchozí roky:

Dříve byly kapitoly o telekomunikacích k dispozici v rámci evropské zprávy o digitálním pokroku (EDPR) jako příloha.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Index digitální ekonomiky a společnosti 2021

Komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2021 (DESI), který sleduje digitální pokrok dosažený v členských státech EU v klíčových oblastech.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Související obsah

Souvislosti

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) shrnuje ukazatele digitální výkonnosti Evropy a sleduje pokrok zemí EU.

Viz také