Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Zpráva o indexu telekomunikací v digitální ekonomice a společnosti

Komise sleduje vývoj telekomunikačních trhů v každé zemi EU a podává zprávy o investicích, regulaci a trzích.

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. 

Na základě hlavních ukazatelů konektivity ve zprávě, jako je pokrytí sítí, zavádění širokopásmového připojení a ceny, podávají kapitoly o telekomunikacích zprávu o pokroku, jehož členské státy dosáhly na cestě k gigabitové společnosti, včetně přechodu na sítě 5G, a o hlavním vývoji trhu a právních předpisů, včetně přidělování spektra a regulovaného přístupu. Zdaleka nejsou vyčerpávající, pokrývají většinu oblastí trhu a zájmů koncových uživatelů, tj. ochranu spotřebitele, neutralitu sítě, roaming, tísňovou komunikaci a univerzální službu. 

Kapitoly o telekomunikacích kombinují kvantitativní důkazy z indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) s regulačním vývojem v jednotlivých zemích. Sledují vývoj telekomunikačních trhů v jednotlivých členských státech a poskytují důležitou zpětnou vazbu.

 

Přezkum zjištění kapitol o telekomunikacích za rok 2020

 

Archivní dokumenty za předchozí roky:

Dříve byly kapitoly o telekomunikacích k dispozici jako součást evropských profilů jednotlivých zemí ve zprávě o digitálním pokroku (EDPR).

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Index digitální ekonomiky a společnosti 2021

Komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2021 (DESI), který sleduje digitální pokrok dosažený v členských státech EU v klíčových oblastech.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Související obsah

Souvislosti

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

V letech 2014 až 2022 shrnoval index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ukazatele týkající se digitální výkonnosti Evropy a sledoval pokrok zemí EU.

Viz také

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.