Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Využívání internetu a on-line aktivit v indexu digitální ekonomiky a společnosti

Komise měří počet osob, které internet používají v celé EU, a činnosti, pro které jej využívají.

Evropská komise sleduje digitální pokrok členských států prostřednictvím zpráv indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) od roku 2014. Od roku 2023 a v souladu s programem politiky digitální dekády 2030 je nyní DESI začleněn do zprávy o stavu digitální dekády a využíván ke sledování pokroku při plnění digitálních cílů. 

Zpráva o indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2020 – využívání internetových služeb

Používání internetu meziročně rostlo, přičemž 85 % Evropanů alespoň jednou týdně surfovalo po internetu (oproti 75 % v roce 2014). V této kategorii se údaje pohybují od 67 % v Bulharsku po 95 % v Dánsku. Používání videohovorů vzrostlo nejvíce, z 49 % uživatelů internetu v roce 2018 na 60 % v roce 2019. Internetové bankovnictví a nakupování jsou také populárnější, je využíváno 66 % uživatelů internetu a 71 % uživatelů internetu. Naproti tomu pouze 11 % Evropanů absolvovalo kurz on-line v roce 2019.

 

Stáhnout (.pdf) zprávu: Desi 2020 – Využívání internetových služeb

Stáhnout (.pdf) zprávu: Desi 2020 – Kybernetická bezpečnost

 

Archivní dokumenty

Dokumenty 2019

Dokumenty 2018

Dokumenty 2017

Dokumenty 2016

Dokumenty 2015

Dokumenty 2014

 

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Index digitální ekonomiky a společnosti 2021

Komise zveřejnila výsledky indexu digitální ekonomiky a společnosti za rok 2021 (DESI), který sleduje digitální pokrok dosažený v členských státech EU v klíčových oblastech.

DIGIBYTE |
Commission publishes analysis on macro-economic potential of digital transformation by independent consultant

The Commission is publishing a report done by their independent consultant on the macro-economic potential of the digital transformation of the European economy. The paper looks into the challenges that the EU faces, including the COVID-19 implications, and the ways to address them to achieve the aims set out in the strategy on Shaping Europe’s Digital Future.

Související obsah

Souvislosti

Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI)

V letech 2014 až 2022 shrnoval index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) ukazatele týkající se digitální výkonnosti Evropy a sledoval pokrok zemí EU.

Viz také

Výsledky zemí v oblasti digitalizace

Zprávy o digitální dekádě z roku 2023 nastiňují, jak si každý členský stát vede, pokud jde o základní body digitální dekády: Digitální dovednosti, digitální infrastruktury, digitalizace podniků a digitalizace veřejných služeb.