Skip to main content
Utváření digitální budoucnosti Evropy

nařízení eIDAS

eIDAS je klíčovým faktorem umožňujícím bezpečné přeshraniční transakce.

    Lidé, kteří používají počítač důvěryhodným způsobem

Nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) je milníkem na cestě k vytvoření předvídatelného regulačního prostředí. Nařízení eIDAS pomůže podnikům, občanům a veřejným orgánům provádět bezpečné a bezproblémové elektronické interakce. 

Nařízení eIDAS:

  • zajišťuje, aby lidé a podniky mohli využívat své vlastní vnitrostátní systémy elektronické identifikace (eID) pro přístup k veřejným službám dostupným on-line v jiných zemích EU;
  • vytváří evropský vnitřní trh služeb vytvářejících důvěru tím, že zajistí, aby tyto služby fungovaly přes hranice a měly stejný právní status jako jejich tradiční papírové ekvivalenty.

Pouze poskytnutím jistoty ohledně právní platnosti těchto služeb budou podniky a občané využívat digitální interakce přirozeně.

Přezkum regulačního rámce eIDAS

Evropská komise v současné době tento regulační rámec hodnotí a od 24. července do 2. října 2020 uspořádala otevřenou konzultaci. Cílem konzultace bylo shromáždit zpětnou vazbu o hnacích silách a překážkách rozvoje a zavádění důvěryhodných služeb a elektronické identifikace v Evropě. Studie rovněž zvážila dopad možností, jak zajistit digitální identitu EU. 

Komise posoudí, do jaké míry je rámec eIDAS i nadále vhodný pro daný účel, a přinese zamýšlené výsledky, výsledky a dopad. Komise rovněž zváží, zda je vhodné změnit oblast působnosti nařízení nebo jeho zvláštní ustanovení s přihlédnutím ke zkušenostem získaným při uplatňování a technologickému, tržnímu a právnímu vývoji.

Výhody eIDAS

Nařízení eIDAS přináší výhody evropským podnikům, občanům a vládním službám. Podívejte se na infografiku níže a zjistěte, jak vám může eIDAS prospět.

Díky systému eIDAS se EU podařilo vytvořit správné základy a jasný právní rámec pro osoby, společnosti a orgány veřejné správy, aby mohly bezpečně přistupovat ke službám a provádět transakce on-line pouhým jedním kliknutím. Zavedení systému eIDAS skutečně znamená vyšší bezpečnost a větší pohodlí pro jakoukoli on-line činnost, jako je podávání daňových přiznání, zápis na zahraniční univerzitu, dálkové otevření bankovního účtu, založení podniku v jiném členském státě, ověřování plateb přes internet, podávání nabídek on-line výzvy k podávání nabídek a další.

Související obsah

Souvislosti

Důvěryhodné služby

EU zavedla pravidla pro posílení důvěryhodných služeb a zajištění toho, aby naše online činnost byla bezpečná v celé EU.

Hlubší pohled

Objevte eIDAS

Využijte přeshraničních obchodních příležitostí ke zvýšení efektivity a bezpečnosti vašeho podnikání a zlepšení uživatelské zkušenosti.

Další informace o eIDAS

Znalostní a vzdělávací program eIDAS poskytuje podnikům informace a pomoc při používání elektronické identifikace (eID) a služeb vytvářejících důvěru.

observatoř eIDAS

Středisko eIDAS je skupina zúčastněných stran, které projednávají otázky týkající se nařízení eIDAS a usnadňují přeshraniční služby vytvářející důvěru a elektronickou identifikaci.

Viz také

Značka důvěry EU

Značka důvěry EU uživatelům sděluje, že mohou důvěřovat určité online službě při provádění svých online transakcí bezpečným, pohodlným a bezpečným způsobem.