Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Platforma Europeana

Platforma Europeana je evropská digitální kulturní sbírka pro odpovědný, přístupný, udržitelný a inovativní cestovní ruch.

Mnoho evropských zemí je silně závislé na cestovním ruchu kvůli příjmům. Odvětví cestovního ruchu čelí vážným hospodářským potížím v důsledku krize COVID-19. Evropská komise zintenzivňuje svou podporu odvětví cestovního ruchu, aby se vrátilo na cestu prosazováním místního a udržitelného cestovního ruchu prostřednictvím Europeany. Široká veřejnost má nyní po celý rok ještě více příležitostí objevovat bohatou rozmanitost kultury a přírody v Evropě ve své vlastní zemi nebo v jiné zemi EU.

Digitální technologie, jako je pohlcující, virtuální a rozšířená realita a 3D, jsou stále důležitějším faktorem úspěchu, pokud jde o přilákání turistů do destinace. Nabízejí nové způsoby tvůrčího projevu a mají sílu inspirovat nové i pravidelné publikum.

Europeana je digitální kulturní platformou Evropy. Umožňuje zodpovědný, udržitelný a inovativní cestovní ruch. Může inspirovat lidi k objevování krásných měst a krajiny, historických míst a skrytých drahokamů po celé Evropě. Má rozsáhlou digitální sbírku artefaktů, hudby, zvukových souborů, obrazů budov a míst kulturního dědictví a začínající sbírku 3D obrazů.

Naše kulturní dědictví slouží jako lepidlo mezi minulostí, současností a budoucností a pomáhá lidem dozvědět se o jejich historii. Na podporu cestovního ruchu vytvořila Europeana na portálu zvláštní sekci: Objevování Evropy. Tato část umožňuje uživateli vyrazit z pohodlí svého domova na virtuální cestu po celé Evropě.

Portál Europeana pro profesionály, Europeana Pro, vytváří a provozuje „centrum cestovního ruchu“. Toto centrum pomůže odborníkům v oblasti kulturního dědictví nalézt iniciativy a příležitosti, které podpoří a podpoří cestovní ruch v celé EU.

Europeana Pro zve odborníky v rámci sítě Europeana a fóra Aggregator, aby se podělili o své vlastní příklady a iniciativy týkající se centra. Budou vybízeni k tomu, aby práci dále podporovali tím, že je budou sdílet v rámci svých vlastních organizací a sítí s cílem rozšířit dosah iniciativy Europeany v oblasti cestovního ruchu.

Odborná skupina Komise pro digitální kulturní dědictví a Europeana (DCHE) bude sloužit jako platforma pro propagaci této iniciativy a sdílení osvědčených postupů na vnitrostátní úrovni.

Fakta o Europeaně

  • Europeana byla zahájena Evropskou komisí dne 20. listopadu 2008;
  • v současné době poskytuje přístup k více než 58 milionům digitalizovaných záznamů kulturního dědictví od více než 3600 institucí a organizací kulturního dědictví;
  • dostupnost public domain mistrovských děl slouží jako předkrmy pro rádoby turisty.
  • je zcela zdarma používat pro všechny;
  • učitelé a studenti ji využívají k získání inspirace pro své projekty;
  • Evropská komise financuje iniciativu Europeana v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Společné výzkumné středisko (JRC) vyvíjí webovou aplikaci Culturalgems. Aplikace nabízí rozhraní založené na mapě. Zaměřuje se na města v Evropě a získává klíčové body zájmu z OpenStreetMap. JRC pozvalo místní obyvatele a zástupce měst, aby přispěli svými oblíbenými kulturními a kreativními místy spolu s praktickými informacemi a recenzemi.

Komise má jasnou střednědobou a dlouhodobou vizi budování odolného a konkurenceschopného ekosystému cestovního ruchu v EU s cílem stát se světovým lídrem v odpovědném, udržitelném a inovativním cestovním ruchu. Existuje silná vzájemná závislost mezi kulturou, zejména kulturním dědictvím, a cestovním ruchem. Mnoho turistů si vybralo svou destinaci pro své kulturní dědictví.

V balíčku týkajícím se cestovního ruchu a dopravy představila Evropská komise opatření, která mají pomoci diverzifikovat nabídku místního cestovního ruchu a propojit veřejnost s rozmanitostí a bohatstvím přírody a kultury v Evropě. Sdělení „Cestovní ruch a doprava v roce 2020 a v dalších letech“ (.pdf) rovněž podporuje evropskou platformu pro digitální kulturní dědictví a Europeanu pro rozvoj jejího cestovního ruchu s důrazem na evropské kulturní klenoty a skryté klenoty.

Údaje o cestovním ruchu v Evropě:

  • 40 % všech turistů v EU si vybralo cíl vzhledem ke svým kulturním a kulturním památkám;
  • 62 % Evropanů podniká každý rok alespoň jednu volnočasovou cestu a většina z nich zůstává v Evropě;
  • 190 miliard EUR je vynaloženo na cestovní ruch během běžné letní sezóny;
  • 10 % HDP EU pochází z cestovního ruchu.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise vyhlašuje výzvy k investování více než 176 milionů eur do digitálních kapacit a technologií

Evropská komise zahájila nový soubor výzev k předkládání návrhů v rámci pracovních programů na období 2023–2024 v rámci programu Digitální Evropa s cílem posílit digitální kapacity v celé EU. Tyto výzvy jsou otevřeny podnikům, orgánům veřejné správy a dalším subjektům z členských států EU, zemí ESVO/EHP a přidružených zemí. Rozpočet na tento soubor výzev činí více než 176 milionů EUR.

Související obsah

Souvislosti

Digitální kulturní dědictví

Cultural heritage is evolving rapidly thanks to digital technologies. The momentum is now to preserve our cultural heritage and bring it to this digital decade.

Viz také