Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.

  operátor fotoaparátu s kamerou

© image by ponsulak - Getty/iStock

Evropské filmové fórum (EFF) navrhla Komise ve svém sdělení z roku 2014 o evropském filmu v digitální éře. Cílem Evropského rybářského fondu je vytvořit strategickou politickou agendu, která otevře nové pohledy na výzvy a příležitosti, které přináší digitální transformace.

Existují různé iniciativy a pravidla EU pro filmový průmysl, na něž se vztahují právní předpisy o autorském právu, směrnice o audiovizuálních mediálních službách, právo hospodářské soutěže a program Kreativní Evropa. Mezitím veřejné financování a řada regulačních aspektů v zásadě řídí členské státy. Členské státy poskytují pro audiovizuální odvětví 30krát více veřejných finančních prostředků než EU.

Dialog Evropského filmového fóra se zúčastněnými stranami a členskými státy poskytuje příležitosti k posílení spolupráce mezi veřejnými akcemi a umožňuje výměnu odborných znalostí a osvědčených postupů. Tento dialog pokračuje Evropská komise na různých místech, zejména na filmových festivalech a na televizních trzích, kde se používají různé formáty, jako jsou konference, diskuse u kulatého stolu a workshopy.

Tento proces zahrnuje širokou škálu aktérů, včetně orgánů členských států, Evropského parlamentu, Evropské audiovizuální observatoře a EFAD. Zahrnuje také celonárodní a celoevropské organizace, které podporují filmový, televizní a herní průmysl.

Naším cílem je, aby prostřednictvím závěrů výše uvedených akcí fórum usnadnilo konkrétní úpravy evropských systémů financování a poskytlo členským státům a audiovizuálním odvětvím jasná doporučení, čímž přispěje k přidané hodnotě nadcházejícího přezkumu dílčího programu MEDIA programu Kreativní Evropa.

  Jaké problémy řeší Evropské filmové fórum?

  • Financování a veřejná podpora:  Evropský rybářský fond je místem pro diskusi o využívání moderního filmového financování, jako jsou soukromé investice třetími stranami nebo skupinové financování, které se rozvíjí pomocí digitálních technologií, apodpora veřejnosti na vnitrostátní, místní a unijní úrovni.
  • Evropské filmy a publikum: tato fóra rovněž podporují hledání inovativních postupů vydávání a propagace, které pomáhají práci oslovit širší publikum.
  • Podpora talentu a kreativity: Evropský rybářský fond je místem, kde jsou talenty, kompetence a kreativita řešeny zjišťováním potřeb v rozvíjejícím se odvětví audiovizuálního průmyslu a podporou zvyšování kvalifikace odborníků.
  • Digitální transformace: Digitalizace a její dopad na společnost je klíčovou součástí programu MEDIA a je řešena v rámci několika akcí, které posuzují výzvy a příležitosti pro nové audiovizuální obchodní modely a technologie a diskutují o tom, jak nabídnout nová uživatelská a odvětvová řešení na podporu evropských audiovizuálních děl.
  • Sociální změny: fórum se zabývá horizontálními otázkami, jako je ekologizace a rozmanitost.

  Edice Evropského filmového fóra

  2022

  2021

  2020

  2019

  2018

  2017

  Nejnovější zprávy

  PRESS RELEASE |
  A Season of Classic Films: European classics screened at cultural heritage venues across Europe

  This summer, European film classics will be screened in some of Europe's most iconic cultural heritage venues. From tomorrow until the end of September, classic films from across the EU will be screened free of charge in a wide variety of venues in 13 EU countries – from small towns to capital cities – highlighting Europe's rich and diverse cultural heritage. As part of the wider restoration and digitisation of heritage films, the event series “A Season of Classic Films” is supported by Creative Europe MEDIA programme.

  DIGIBYTE |
  New edition of the EU Film Contest

  The Commission is launching the second edition of the EU Film Contest today. Participants can test how much they know about European films for a chance to experience the Cannes Film Festival and discover the European audiovisual industry at work.

  Související obsah

  Souvislosti

  Audiovizuální a mediální služby

  V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

  Hlubší pohled

  Evropská filmová noc 2022

  Evropská filmová noc opět stávkuje 5 dny bezplatných projekcí po celé Evropě od 5. do 9. prosince 2022.

  Viz také

  Mediální konvergence

  Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

  Program Kreativní Evropa MEDIA

  Složka programu MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.