Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování ve Francii

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění geoblokování ve Francii a místní kontaktní místa.

    vlajka Francie

Donucovací orgán 

Pomoc spotřebitelským orgánům

Opatření vztahující se na protiprávní jednání

Související obsah

Souvislosti

Zeměpisné blokování

Komise ukončila neodůvodněná pravidla zeměpisného blokování, která oslabují nakupování on-line a přeshraniční prodej v EU.

Viz také