Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Provádění nařízení o zeměpisném blokování ve Francii

Tato stránka uvádí aktuální stav provádění geoblokování ve Francii a místní kontaktní místa.

    vlajka Francie

Donucovací orgán 

Pomoc spotřebitelským subjektům

Opatření vztahující se na porušení předpisů

Související obsah

Souvislosti

Geoblokování

Komise skoncovala s neopodstatněnými pravidly pro zeměpisné blokování, která oslabují nakupování na internetu a přeshraniční prodej v EU.

Viz také