Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Společná kybernetická jednotka

Společná kybernetická jednotka je nová platforma, jejímž cílem je posílit spolupráci mezi orgány, agenturami, institucemi a orgány EU v členských státech.

  Společná kybernetická jednotka vizuálně: zabránit, odradit, reagovat

Ekosystém kybernetické bezpečnosti EU dosud nemá společný prostor pro spolupráci napříč různými komunitami a oblastmi, které stávajícím sítím umožňují plně využít jejich potenciál.

Strategie kybernetické bezpečnosti EU nastínila potřebu společné kybernetické jednotky (JCU) a určila hlavní problémy, k jejichž řešení by přispěla, její cíle a kroky potřebné k jejímu dosažení.

Navazuje na práci, která byla zahájena doporučením o koordinované reakci na incidenty a krize – tzv. plán v roce 2017. JCU bude zřízen v blízkosti bruselských kanceláří agentury ENISA, Agentury EU pro kybernetickou bezpečnost a skupiny CERT-EU, skupiny pro reakci na počítačové hrozby pro orgány, instituce a agentury EU.

JCU pomůže civilním, donucovacím, diplomatickým a kybernetickým obranným komunitám spolupracovat s cílem předcházet kybernetickým útokům, odrazovat od nich a reagovat na ně. Tímto způsobem bude těžit z odborných znalostí všech příslušných aktérů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zúčastněné strany budou moci rychle jednat proti kybernetickým hrozbám a pracovat na mobilizaci zdrojů pro vzájemnou pomoc. 

Komise navrhla vybudovat JCU postupným a transparentním procesem ve čtyřech krocích:

 1. posoudí organizační aspekty a určí operační schopnosti EU do 31. prosince 2021;
 2. do 30. června 2022 připraví vnitrostátní plány reakce na incidenty a krize a zahájí společné činnosti v oblasti připravenosti;
 3. do 31. prosince 2022 zprovoznit JCU mobilizací týmů rychlé reakce EU v souladu s postupy stanovenými v plánu EU pro reakci na incidenty a krize;
 4. zapojit partnery ze soukromého sektoru, uživatele a poskytovatele řešení a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti s cílem zvýšit sdílení informací a zvýšit do června 2023 koordinovanou reakci EU na kybernetické hrozby.

Mezi klíčové činnosti JCU patří:

 • zřízení fyzické platformy postavené na přilehlých kancelářích agentury ENISA a CERT-EU v Bruselu;
 • vytvoření virtuální platformy složené z nástrojů pro bezpečné a rychlé sdílení informací;
 • plnění plánu EU pro řešení kybernetických bezpečnostních incidentů a reakce na krize (na základě vnitrostátních plánů navržených v NIS2);
 • vypracování integrovaných zpráv EU o situaci v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně informací a zpravodajství o hrozbách a incidentech;
 • zřizování a mobilizace týmů rychlé reakce EU v oblasti kybernetické bezpečnosti;
 • uzavření memorand o porozumění pro spolupráci a vzájemnou pomoc;
 • uzavírání dohod o sdílení informací a operativní spolupráci se společnostmi ze soukromého sektoru, uživateli i poskytovateli řešení a služeb v oblasti kybernetické bezpečnosti; 
 • sestavení soupisu operačních a technických kapacit, které jsou v EU k dispozici;
 • definování strukturovaných synergií s posílenými detekčními nástroji, zejména se SOC;
 • stanovení víceletého plánu koordinace cvičení a organizace společného cvičení a odborné přípravy;
 • podávání zpráv: Průběžná zpráva posuzující úlohy a povinnosti účastníků a závěrečná zpráva o činnosti.

Tyto webové stránky vás budou informovat o tomto postupném procesu.

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Komise představuje nové iniciativy pro digitální infrastrukturu zítřka

Komise předložila soubor možných opatření na podporu inovací, bezpečnosti a odolnosti digitálních infrastruktur. Budoucí konkurenceschopnost evropského hospodářství závisí na těchto pokročilých infrastrukturách a službách digitálních sítí, neboť rychlá, bezpečná a rozšířená konektivita má zásadní význam pro zavádění technologií, které nás přivedou do světa zítřka: telemedicína, automatizované řízení, prediktivní údržba budov nebo přesné zemědělství.

NOVINOVÝ ČLÁNEK |
Společné prohlášení o bezpečných zranitelnostech Ivanti Connect a Ivanti Policy Secure Vulnerability (Ivanti Connect Secure Vulnerability)

Evropská komise, agentura ENISA, Agentura EU pro kybernetickou bezpečnost, CERT-EU, Europol a síť vnitrostátních týmů EU pro reakci na počítačové bezpečnostní incidenty (síť CSIRT) pozorně sledují aktivní využívání zranitelných míst v produktech zabezpečené brány Ivanti Connect Secure a Ivanti Policy Secure Gateway, komerčních řešení virtuálních soukromých sítí (VPN), dříve známých jako Pulse Connect Secure.

Související obsah

Souvislosti

Strategie kybernetické bezpečnosti

Cílem strategie kybernetické bezpečnosti EU je vybudovat odolnost vůči kybernetickým hrozbám a zajistit, aby občané a podniky těžili z důvěryhodných digitálních technologií.