Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Evropský akční plán pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast

Cílem akčního plánu pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast (MAAP) je posílit evropská média a pomoci zachovat evropskou kulturní a technologickou autonomii v digitální dekádě.

  Žena stojící před různými obrazovkami nabízejícími streamovací obsah

Akční plán pro sdělovací prostředky a audiovizuální oblast se zaměřuje na odvětví zpravodajských médií – tisk a on-line tisk, rozhlas a audiovizuální služby – a audiovizuální zábavní odvětví – kino, televizi, video streaming, videohry a inovativní formáty, jako jsou zážitky z virtuální reality.

Tato dvě odvětví čelí významným trendům a výzvám, které se v důsledku krize COVID-19 zrychlily. V této souvislosti Evropská komise pomůže evropským sdělovacím prostředkům nejen být odolná, ale také zůstat konkurenceschopná na evropské i celosvětové úrovni, a to spojením investic s politickými opatřeními.

Za účelem dosažení těchto cílů je sdělení postaveno na třech tématech a deseti akcích:

 1. Obnovit: pomoci audiovizuálním a mediálním společnostem čelit současné bouři a poskytnout likviditu a finanční podporu prostřednictvím:
  • poskytnutí interaktivního nástroje, který evropským audiovizuálním a zpravodajským mediálním společnostem poskytne pokyny k různým zdrojům podpory EU;
  • posílení investic na podporu evropské audiovizuální produkce a distribuce posílením kapitálových investic v této oblasti;
  • zahájení iniciativy „NEWS“, která bude sdružovat opatření a podporu pro odvětví zpravodajských médií. 
 2. Transformovat: řešit strukturální problémy tím, že pomůže průmyslu čelit souběžné ekologické a digitální transformaci v kontextu silné globální konkurence. Toho bude dosaženo:
  • vytvoření evropského „mediálního datového prostoru“ na podporu mediálních společností při sdílení dat a vývoji inovativních řešení;
  • podpora evropské průmyslové koalice virtuální a rozšířené reality (VR/AR) s cílem pomoci médiím EU těžit z pokroku těchto pohlcujících sdělovacích prostředků;
  • pomoci průmyslu stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, a to usnadněním výměny osvědčených postupů a větším zaměřením na udržitelnost životního prostředí v rámci programu Kreativní Evropa MEDIA. 
 3. Umožnit a posílit postavení: stanovit podmínky umožňující větší inovaci v tomto odvětví a zároveň zajistit skutečné rovné podmínky a umožnit občanům přístup k obsahu snadněji a přijímat informovaná rozhodnutí prostřednictvím:
  • zahájení dialogu s audiovizuálním průmyslem s cílem dohodnout se na konkrétních krocích ke zlepšení přístupu k audiovizuálnímu obsahu a jeho dostupnosti v celé EU;
  • podpora talentů evropských sdělovacích prostředků prostřednictvím mentoringu a odborné přípravy, jakož i skautingu a podpory slibných evropských mediálních začínajících podniků;
  • posílení mediální gramotnosti, jejímž cílem je posílit postavení občanů, pomocí souboru nástrojů a pokynů pro členské státy, pokud jde o nové povinnosti v oblasti mediální gramotnosti vyplývající ze směrnice o audiovizuálních mediálních službách, a podporovat vytváření nezávislých alternativních agregačních služeb zpravodajských služeb, které by mohly nabízet různorodý soubor dostupných informačních zdrojů;
  • posílení rámce spolupráce mezi evropskými regulačními orgány v rámci skupiny evropských regulačních orgánů pro audiovizuální mediální služby (ERGA).

Nejnovější zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA |
2 miliony eur na mapování zpravodajských pouště v Evropě a poskytování grantů místním, regionálním a komunitním sdělovacím prostředkům

Komise dnes podepsala grantovou dohodu ve výši 2 milionů eur s konsorciem organizací na podporu místních sdělovacích prostředků a na řešení vzniku zpravodajských pouště, konkrétně těch zeměpisných oblastí nebo komunit, které mají jen málo zpravodajských nebo žádných zpravodajských kanálů, které by jim poskytovaly relevantní a nezávislé zprávy.

TISKOVÁ ZPRÁVA |
Centra EU pro boj proti dezinformacím nyní zahrnují všechny země EU

Komise dnes oznámila vytvoření šesti nových středisek pro boj proti dezinformacím, která se stanou součástí Evropského střediska pro sledování digitálních médií (EDMO), nezávislé platformy pro ověřovatele faktů, akademické výzkumné pracovníky a další příslušné zúčastněné strany, které přispívají k boji proti dezinformacím v Evropě.

Související obsah

Souvislosti

Audiovizuální a mediální služby

V dnešní době můžeme sledovat naše oblíbené pořady nejen v televizi, ale i online. Tyto pořady podléhají pravidlům jednotného trhu.

Hlubší pohled

„Iniciativa novinek“

Svobodné, životaschopné a pluralitní mediální prostředí je klíčem k tomu, aby občané byli informováni, drželi moc k odpovědnosti a posílili otevřené demokratické společnosti.

Viz také

Mediální konvergence

Transformace audiovizuálního mediálního prostředí nabízí potenciál pro nové zkušenosti a příležitosti. Klade nám také mnoho otázek.

Program Kreativní Evropa MEDIA

Složka programu MEDIA programu Kreativní Evropa je navržena tak, aby podporovala evropský filmový a další audiovizuální průmysl.

Evropské filmové fórum

Evropské filmové fórum je platformou pro strukturovaný dialog mezi tvůrci politik a zúčastněnými stranami v audiovizuálním odvětví.