Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

EU-støtte til forskere og digitale innovatorer

Kommissionen tilbyder en bred vifte af støtte til forskere og digitale innovatorer, fra programmer som Horisont Europa til finansiering af innovation og meget mere.

Den Europæiske Union (EU) er verdens største videnskabelige kraftcenter. Det tegner sig for næsten en tredjedel af al global videnskab og teknologi produktion. Det arbejder nu på at sikre, at ideer fra forskere og digitale innovatører bliver succesfulde produkter og teknologier.

Et af EU's mål for det digitale årti er at fremme forskning og innovation. Det har til formål at fordoble antallet af EU-enhjørninger — virksomheder, der når en værdi på 1 mia. dollars uden at være børsnoteret på aktiemarkedet. Og det ønsker at fortsætte med at vokse innovative vækstvirksomheder i løbet af 2020'erne.

Derfor støtter EU forskere og digitale innovatorer gennem programmer som f.eks.:

 • Horisont Europa
 • Ny innovationsdagsorden
 • Det Europæiske Innovationsråd
 • Innovation Radar

Fortsæt med at læse for at finde ud af mere om hver af disse initiativer.

Horisont Europa

Horisont Europa er EU's største forsknings- og innovationsprogram nogensinde med et budget på 95 mia. EUR for 2021-2027 — uden offentlige og private investeringer, som projekterne tiltrækker.

Dens finansiering har hjulpet enkeltpersoner og grupper med at opnå gennembrud og opdagelser, såsom billeder af sorte huller i rummet og verdensfirsts i laboratorier som finansiering af BioNTech til deres covid-19-mRNA-vaccine. Og det er med til at bringe disse ideer fra laboratoriet til markedet.

Horisont Europa fokuserer på forskning og innovation på en række områder, herunder: 

 • AI og robotteknologi
 • Næste generations internet
 • Højtydende databehandling
 • Store data
 • Vigtige digitale teknologier
 • 6G

Finansieringsmulighederne for Horisont Europa findes på den særlige finansierings- og udbudsside. Direkte rådgivning er tilgængelig via de nationale kontaktpunkter for Horisont Europa-programmet. De nationale kontaktpunkter vejleder om: 

 1. valg af relevante Horisont Europa-emner og -typer
 2. administrative procedurer og kontraktmæssige spørgsmål
 3. uddannelse og bistand i forbindelse med udarbejdelse af forslag
 4. distribution af dokumentation, f.eks. formularer, retningslinjer og manualer
 5. søgning efter partnere.

Horizon-resultatplatformen annoncerer omkring 1.350 projektresultater, der hjælper med at matche dem med partnere, investorer i banebrydende teknologi og finde licensaftaler.

En ny europæisk innovationsdagsorden

En ny europæisk innovationsdagsorden vil sætte Europa i spidsen for dybteknologisk innovation og nystartede virksomheder. Den har til formål at hjælpe Europa med at udvikle nye teknologier til håndtering af presserende samfundsmæssige udfordringer. Det vil forbedre adgangen til finansiering for nystartede virksomheder og vækstvirksomheder og forbedre betingelserne for at gøre det muligt for innovatorer at eksperimentere.

Desuden vil den europæiske innovationsdagsorden skabe "regionale innovationsdale" for at styrke og forbinde innovationsaktører i Europa, herunder i regioner, der halter bagefter. Det vil også bidrage til at tiltrække og fastholde talent gennem uddannelse og støtte.

Det Europæiske Innovationsråd

Det Europæiske Innovationsråd (EIC) er et ambitiøst initiativ til at gøre videnskab til erhvervslivet. Den tilbyder tilskud og egenkapital til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og nystartede virksomheder med det formål at støtte banebrydende innovationer fra forskning i en tidlig fase til dokumentation for koncept, teknologioverførsel og opskalering.

EIC tilbyder selv finansiering til innovatorer såsom iværksættere, virksomheder og forskere. De kan modtage støtte på op til 2,5 mio. EUR for at sætte dem i stand til at udvikle virkningsfulde og skalerbare projekter. I mellemtiden kan finansiering på op til 4 mio. EUR anvendes til at gøre det muligt for partnere fra forskellige dele af EU at udvikle innovative idéer sammen.

Den nye EIC-egenkapitalfond yder egenkapital fra 0,5-15 mio. EUR til banebrydende innovationsvirksomheder, der er udvalgt til EIC Accelerator-støtte til blandet finansiering.

Der findes en række andre støttemuligheder for forskere og digitale innovatorer på EIC-fællesskabsplatformen.

Innovation Radar

Innovationsradaren identificerer innovationer med et højt potentiale og nøgleinnovatorer i EU-finansierede projekter. Det viser resultaterne af EU's innovationsfinansiering og hjælper folk med at komme i kontakt med innovatorer, der har potentiale til at gentage succeserne for andre europæiske virksomheder, der har modtaget EU-støtte, såsom Skype, TomTom og ARM Holdings.

 

Se også

Det store billede

Finansiering af digitalisering i den flerårige finansielle ramme 2021-2027

EU's langsigtede EU-budget, også kendt som den flerårige finansielle ramme, vil sætte skub i digitale teknologier og støtte til genopretning efter pandemien.

Se også

EU-støtte til uddannelse og erhvervsuddannelse

Kommissionen tilbyder en række uddannelses- og erhvervsuddannelsesmuligheder, der kan hjælpe dig med at komme i gang med det digitale, f.eks. iværksættervejledning, udvekslinger og meget mere.

EU-støtte til virksomheder i den digitale verden

EU tilbyder en bred vifte af støtte til virksomheder, fra nystartede virksomheder til vækstvirksomheder til små og mellemstore virksomheder og andre lande. Du kan finde ud af mere på denne side.

Programmet for et digitalt Europa

Programmet for et digitalt Europa (DIGITAL) er et nyt EU-finansieringsprogram, der fokuserer på at bringe digital teknologi til virksomheder, borgere og offentlige forvaltninger.

Connecting Europe-faciliteten — CEF Digital

Den digitale del af Connecting Europe-faciliteten (CEF Digital) vil støtte og katalysere både offentlige og private investeringer i infrastrukturer til digital konnektivitet mellem 2021 og 2027.