Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Prøve- og forsøgsfaciliteter under programmet for et digitalt Europa

For at nå strategien for europæisk kunstig intelligens (AI) med henblik på at optimere udviklingen og udbredelsen af kunstig intelligens har Europa-Kommissionen indført test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens (TEF'er) i programmet for et digitalt Europa.

    Produktion, Sundhedsvæsen, Agri-Food, Smarte byer og lokalsamfund

Disse TEF'er vil være specialiserede referencecentre i stor skala, der er åbne for alle teknologileverandører i hele Europa for at afprøve og eksperimentere med avancerede AI-baserede soft-and hardware-løsninger og -produkter, herunder robotter, i virkelige miljøer og i stor skala. Denne indsats er et vigtigt skridt i retning af at bringe teknologi på markedet og forbedre udbredelsen af kunstig intelligens i Europa. 

TEF'er vil også være en vigtig del af opbygningen af AI-økosystemet med ekspertise og tillid til Europa som fastlagt i hvidbogen om kunstig intelligens fra februar 2020. På den ene side vil TEF'er give regionerne et yderligere løft med hensyn til at tiltrække midler til at opgradere sine faciliteter og også tiltrække innovative aktører til at samarbejde med sine egne mestre. På den anden side vil TEF'er bidrage til mere pålidelig kunstig intelligens i Europa. 

For at optimere investeringerne påtænker Kommissionen at samfinansiere (gennem programmet for et digitalt Europa) med medlemsstaterne et begrænset antal specialiserede storstilede referencecentre for at opfylde de europæiske teknologileverandørers behov. TEF'erne vil fokusere på fire sektorer — fremstilling, sundhedspleje, landbrugsfødevarer og intelligente byer og lokalsamfund — samt på edge AI som en teknologi.

Disse omfattende referencetest- og forsøgsfaciliteter vil tilbyde en kombination af fysiske og virtuelle faciliteter, hvor teknologiudbydere kan få støtte til at teste deres nyeste AI-baserede soft-/hardware-teknologier i virkelige miljøer. Dette vil omfatte støtte til fuld integration, afprøvning og eksperimentering af de nyeste AI-baserede teknologier til at løse problemer/forbedre løsninger i en given applikationssektor, herunder validering og demonstration. 

TEF'er kan også støtte reguleringsmæssige sandkasser ved at etablere en dialog med de kompetente nationale myndigheder om overvågede test og forsøg under reelle eller tæt på reelle forhold.

Vi leverer en FAQ om sektorspecifikke test- og forsøgsfaciliteter (TEF'er) under programmet for et digitalt Europa (DEP), som tjener til at præcisere konceptet og processen for det bredere samfund. Spørgsmålene er baseret på samspillet med interessenterne. Den vil blive opdateret efter behov.

Præsentation ved arrangementet "Leading the Digital Decade" den 2. juni 2021

Presentation at the "Leading the Digital Decade" event of 2 June 2021 - TEFs start at 1h08

fix-empty

 

Seneste nyheder

EVENT REPORT |
Workshops on reference testing and experimentation facilities for Artificial Intelligence in the Digital Europe Programme

In January 2020, the European Commission organised a series of workshops to further refine the concept of reference testing and experimentation facilities for artificial intelligence (TEFs) with the help of the invited experts and national delegations. In the upcoming Digital Europe Programme 2021-2022, the European Commission will launch calls to create these TEFs.

Se også

Det store billede

Kunstig intelligens i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil åbne op for virksomheders og offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens.

Andet