Skip to main content
Shaping Europe’s digital future

Sektorspecifikke AI-test- og forsøgsfaciliteter under programmet for et digitalt Europa

For at gøre EU til det sted, hvor AI-ekspertise trives fra laboratoriet til markedet, etablerer Den Europæiske Union test- og forsøgsfaciliteter i verdensklasse (TEF'er) for kunstig intelligens.

  Produktion, sundhedspleje, landbrugsfødevarer, intelligente byer og lokalsamfund

Sammen med medlemsstaterne medfinansierer Kommissionen TEF'erne for at støtte AI-udviklere med henblik på at bringe pålidelig kunstig intelligens mere effektivt på markedet og lette udbredelsen heraf i Europa. TEF'er er specialiserede referencesteder i stor skala, der er åbne for alle teknologiudbydere i hele Europa for at teste og eksperimentere på de nyeste AI-løsninger, herunder både bløde og hardwareprodukter og -tjenester, f.eks. robotter, i virkelige miljøer.

Disse store referencetest- og forsøgsfaciliteter vil tilbyde en kombination af fysiske og virtuelle faciliteter, hvor teknologiudbydere kan få støtte til at teste deres nyeste AI-baserede soft-/hardware-teknologier i virkelige miljøer. Dette vil omfatte støtte til fuld integration, afprøvning og eksperimentering af de nyeste AI-baserede teknologier til at løse problemer/forbedring af løsninger i en given applikationssektor, herunder validering og demonstration.

TEF'er kan også bidrage til gennemførelsen afloven omkunstig intelligens ved at støtte reguleringsmæssige sandkasser i samarbejde med kompetente nationale myndigheder med henblik på overvåget afprøvning og forsøg.

TEF'er vil være en vigtig del af opbygningen af AI-økosystemet med ekspertise og tillid til at støtte Europas strategiske lederskab inden for kunstig intelligens.

Programmet for et digitalt Europa 2023-2024 foreslår en koordinerings- og støtteaktion med henblik på at anvende et tværsektorielt perspektiv på alle eksisterende sektorspecifikke test- og forsøgsfaciliteter (TEF'er). For mere information om mødet se vores eventrapport side

TEF-projekter

De udvalgte TEF-projekter startede den 1. januar 2023. De fokuserer på følgende sektorer med stor indvirkning:

 • Landbrugsfødevarer: projekt "agrifoodTEF"
 • Sundhedspleje: projekt "TEF-sundhed"
 • Fremstillingsvirksomhed: projekt "AI-MATTERS"
 • Intelligente byer og lokalsamfund: projekt "Citcom.AI"

Samfinansiering mellem Europa-Kommissionen (gennem programmet for et digitalt Europa) og medlemsstaterne vil støtte TEF'erne i fem år med budgetter på mellem 40 og 60 mio. EUR pr. projekt. Den 27. juni lancerede Europa-Kommissionen sammen med medlemsstaterne og 128 partnere fra forskning, industri og offentlige organisationer deres investeringer i de fire projekter.

Test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens for intelligente byer og lokalsamfund: Citcom.AI

Det nye EU-dækkende netværk af permanente test- og forsøgsfaciliteter ( TEF) for intelligente byer og lokalsamfund vil bidrage til at fremskynde udviklingen af pålidelig kunstig intelligens i Europa ved at give virksomhederne adgang til at teste og afprøve AI-baserede produkter under virkelige forhold.

Ved at videreudvikle og styrke eksisterende infrastrukturer og ekspertise leverer CitCom.ai virkelighedslaboratorieorienterede forhold i test- og forsøgsfaciliteter, der er relevante for AI- og robotteknologiløsninger rettet mod bæredygtig udvikling af byer og lokalsamfund. I den forbindelse hjælper Citcom.ai europæiske byer og lokalsamfund i omstillingen til et grønnere og mere digitalt Europa og med at opretholde og udvikle deres modstandsdygtighed og konkurrenceevne.

CitCom.ai fokuserer på tre overordnede temaer:

 • Effektmål ændrer energisystemer og reducerer energiforbruget.
 • Flyt mål mere effektiv og grønnere transport forbundet med logistik og mobilitet.
 • Connect betjener borgerne gennem lokale infrastrukturer og tjenester på tværs af sektorer.  

Disse områder støtter AI og robotbaserede innovationer, der fremmer løsninger, der er organiseret i henhold til de tre overordnede temaer for brugssager såsom:

 • EFFEKT: energi som f.eks. prognoser for lokal fjernvarmebelastning miljømæssige løsninger såsom adaptiv gadebelysning cybersikkerhed, etik og kant lære.
 • FLYT: algoritmer til indlæring af maskiner i byområder som f.eks. forudsigelse af fodgængerflow, intelligent krydsning af trafiksikkerhedsproblemer, elektromobilitet og autonom kørsel.
 • TILSLUT: forurening, drivhusgasemissioner og støjstyring, forvaltning af byudvikling, forvaltning af vand- og vandspild, integreret facilitetsforvaltning, styring af levering ved hjælp af droner og turismestyring.

Citcom.AI er organiseret som tre "super noder" nordisk, central og syd med satellitter og sub-noder placeret på tværs af 11 lande i Den Europæiske Union: Danmark, Sverige, Finland, Nederlandene, Belgien, Luxembourg, Frankrig, Tyskland, Spanien, Polen og Itay. Konsortiet på 36 partnere koordineres af Danmarks Tekniske Universitet. Medfinansieret af programmet for et digitalt Europa startede det femårige projekt i januar med et samlet budget på 40 mio. EUR og forventes at opnå langsigtet finansiel bæredygtighed.

Relevant link:

Vær med til at opbygge den europæiske måde at digital omstilling på for 300 millioner europæere | Living in EU (living-in.eu)

Test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens og robotteknologi på sundhedsområdet: TEF-sundhed

EU-projektet TEF-Health er et netværk af reelle testfaciliteter såsom hospitalsplatforme, både fysiske infrastrukturer og data- og databehandlingsinfrastrukturer, levende laboratorier osv. og laboratorietestfaciliteter, der vil tilbyde innovatører at udføre test og eksperimenter med deres AI- og robotteknologiløsninger i stor skala og bæredygtige reelle eller realistiske miljøer. Konsortiet gennemfører evalueringsaktiviteter, der letter markedsadgangen for pålidelige intelligente teknologier, navnlig ved at overveje nye lovgivningsmæssige krav (certificering, standardisering, adfærdskodeks osv.). TEF — Sundhed vil sikre nem adgang til disse evalueringsressourcer (forbindelse med digitale innovationsknudepunkter osv.).

I den forbindelse bidrager TEF-sundhed til at øge effektiviteten, modstandsdygtigheden og bæredygtigheden af EU's sundheds- og plejesystemer. mindske ulighederne i leveringen af sundhedsydelser i EU og sikre overholdelse af juridiske, etiske, kvalitets- og interoperabilitetsstandarder.

Et centralt element i en agil certificeringsproces er lovgivningsmæssige sandkasser, hvor alle relevante interessenter kan samarbejde om at skabe innovative test- og valideringsværktøjer for pålidelig kunstig intelligens i medicinsk udstyr til specifikke anvendelser.

Anvendelsestilfældene er defineret på fire områder: 1) neurotec, 2) kræft, 3) kardiovaskulær og 4) intensiv pleje.

Konsortiet består af syv knudepunkter i Tyskland, Frankrig, Sverige, Belgien, Portugal, Slovakiet, Italien, to associerede knudepunkter i Finland og Tjekkiet og pan-EU-strukturerne EBRAINS AISBL, EITHealth og EHDS2 Pilot-initiativet. Konsortiet af 51 partnere koordineres af CharitéUniversitätsmedizin Berlin. Medfinansieret af programmet for et digitalt Europa startede det femårige projekt i januar 2023 med et samlet budget på 60 mio. EUR og forventes at opnå langsigtet finansiel bæredygtighed.

Relevante links:

Det europæiske kræftimaginginitiativ | i støbeskeen i Europas digitale fremtid (europa.eu)

En kræftplan for Europa (europa.eu)

Det europæiske sundhedsdataområde (europa.eu)

Europæisk datastrategi (europa.eu)

Test af kunstig intelligens og forsøgsfaciliteter til innovation inden for landbrugsfødevarer: AgrifoodTEF

EU-projektet agrifoodTEF, der erbygget som et netværk af fysiske og digitale faciliteter i hele Europa, leverer tjenester, der hjælper med at vurdere og validere tredjeparts AI- og robotteknologiløsninger under virkelige forhold, der har til formål at fremme en bæredygtig og effektiv fødevareproduktion. AgrifoodTEF tilbyder valideringsværktøjer til innovatører, så de kan udvikle deres ideer til markedsprodukter og -tjenester. 

Der er fem effektsektorer: agerbrug (forbedring af selvkørende køretøjer), trækorps (optimering af naturressourcer og input til middelhavsafgrøder), gartneri (finding af den rette næringsstofbalance samt afgrøde- og udbyttekvalitet), husdyrbrug (forbedring af bæredygtigheden inden for ko-, svine- og paltrybrug) og fødevareforarbejdning (produktions- og forsyningskæders sporbarhed).

Anvendelsestilfældene omfatter kvalitetsafgrøder, agromaskiner, overensstemmelsesvurdering af kunstig intelligens, agroøkologi i kontrollerede miljøer, samskabelse inden for landbrugsfødevareproduktion, HPC for landbrugsfødevarer, kunstig intelligens til agerbrug og maskiner til landbrugsjord og nye grænser for bæredygtigt landbrug i nord.

AgrifoodTEF er organiseret i nationale knudepunkter (Italien, Tyskland og Frankrig) og satellitknudepunkter (Polen, Nederlandene, Belgien, Sverige og Østrig). Konsortiet på 29 partnere koordineres af Fondazione Bruno Kessler. Medfinansieret af programmet for et digitalt Europa startede det femårige projekt i januar 2023 med et samlet budget på 60 mio. EUR og forventes at opnå langsigtet finansiel bæredygtighed.

Relevante links:

Fark til bord-strategi

Test- og forsøgsfaciliteter for kunstig intelligens til innovation inden for fremstillingsvirksomhed: AI-Matters

AI-MATTERS-projektet bygger et netværk af fysiske og digitale faciliteter i hele Europa, hvor innovatører kan validere deres løsninger under virkelige forhold. EU-projektet bidrager til at øge modstandsdygtigheden og fleksibiliteten i den europæiske fremstillingssektor gennem udbredelsen af den seneste udvikling inden for kunstig intelligens, robotteknologi, intelligente og autonome systemer.

AI-MATTERS vil levere et omfattende katalog over tjenester til innovatorer inden for følgende centrale emner: optimering på fabriksniveau, interaktion mellem mennesker og robotter, cirkulær økonomi og indførelse af nye AI-støtteteknologier. Alle konsortiemedlemmer bringer deres ekspertise inden for fremstilling til forskellige sektorersåsom bilindustrien, rummet og mobilitet, tekstiler, genbrug osv.

AI-Matters-netværket vil tilbyde test- og forsøgsfaciliteter fra virksomheder i hele Europa på otte steder i Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Holland, Spanien og Tjekkiet. Konsortiet på 25 partnere koordineres af CEA-List. Medfinansieret af programmet for et digitalt Europa startede det femårige projekt i januar 2023 med et samlet budget på 60 mio. EUR og forventes at opnå langsigtet finansiel bæredygtighed.

 

Seneste nyt

Se også

Det store billede

Kunstig intelligens i DIGITAL Europe-programmet

DIGITAL Europe-programmet vil åbne op for virksomheders og offentlige myndigheders brug af kunstig intelligens.

Se også

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL