Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event | Offentliggørelse

Det Europæiske Filmforum ved den 72. internationale filmfestival i Berlin

Under overskriften "På vej mod en klimaneutral audiovisuel sektor" vil EFF i Berlinale præsentere det nuværende grænseoverskridende samarbejde for at realisere ambitionen om en klimaneutral audiovisuel sektor.

Selv om måling af CO2-emissioner og mærkning af grøn produktion er kernen i de mange private og offentlige initiativer, der allerede er taget for at reducere emissionerne i hele Europa, er den manglende koordinering en begrænsende faktor, så snart der er tale om samarbejde på tværs af grænserne.

På grundlag af mobiliseringen af industrien selv har Kommissionen i de seneste måneder lettet drøftelserne via en teknisk arbejdsgruppe, der har til opgave at udvikle en fælles metode til måling af CO2-emissioner i den audiovisuelle sektor. Det er interessant at bemærke, at harmonisering ikke er begrundelsen for denne fælles indsats, som snarere kommer fra et enormt perspektiv for at fremme samproduktioner, lære af bedste praksis i brug og ajourføre metodologier dynamisk. 
Gruppen, der samler eksperter fra de forskellige eksisterende regnemaskiner, der er til rådighed i EU, nåede i december 2021 til enighed om en forenklet metode for CO2-emissioner. Dette fokuserer på et begrænset antal parametre ved hjælp af de samme datakilder for at sikre sammenlignelighed.

Denne fælles metode bør fungere som lingua franca mellem forskellige målesystemer og en overgang til de bedste industristandarder. Fagfolk er i førersædet for dette værktøj i industrien, af industrien.

Mødet vil blive streamet live fra kl. 9 til 11 på https://europeanfilmforum.eu/.

Baggrundsoplysninger

I december 2020 vedtog Europa-Kommissionen en handlingsplan for medier og audiovisuelle medier, som har til formål at støtte genopretningen og omstillingen af mediesektoren og den audiovisuelle sektor. I handlingsplanen foreslås 10 initiativer, herunder foranstaltning 6 "Mod en klimaneutral audiovisuel sektor".