Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for tenders | Offentliggørelse

Kommissionen opfordrer til at vedligeholde og udvikle det europæiske observatorium for digitale medier

Europa-Kommissionen har offentliggjort et udbud for at opretholde og videreudvikle arbejdet i Det Europæiske Observatorium for Digitale Medier (EDMO). EDMO fungerer som en samarbejdsplatform for faktatjekkere, akademikere og forskere, forbinder dem aktivt med medieorganisationer og mediekendskabseksperter og yder støtte til politiske beslutningstagere. Udbuddet blev åbnet den 24. august og løber indtil den 19. september 2022 kl. 16h00 CET.

Økonomiske aktører, der er interesserede i dette udbud, opfordres til at afgive bud via det elektroniske indsendelsessystem (e-Submission), der er tilgængeligt på TED e-Tendering-webstedet.

Dette udbud på op til 4 mio. EUR er et skridt i retning af at styrke indsatsen i netværket af europæiske faktatjekkere og akademiske forskere for at bekæmpe desinformation på internettet. EDMO-platformen giver mediefagfolk, mediekendskabseksperter, lærere og borgere ressourcer, der har til formål at øge bevidstheden, opbygge modstandsdygtighed over for desinformation på internettet og støtte mediekendskabskampagner.

EDMO er også involveret i udviklingen af en ramme, der skal sikre sikker adgang til platformenes data for akademiske forskere, der arbejder for bedre at forstå desinformation.

EDMO er udstyret med nationale og regionale knudepunkter, der udnytter deres viden om lokale informationsmiljøer til at opdage, analysere og afsløre desinformationskampagner i Europa.

EDMO var et af elementerne i Kommissionens detaljerede handlingsplan for bekæmpelse af desinformation, der blev offentliggjort den 5. december 2018.

Yderligere oplysninger om indkaldelsen