Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Call for proposals | Offentliggørelse

Pilotprojekt "Et europæisk offentligt rum: et nyt onlinemedietilbud til unge europæere"

Denne indkaldelse af forslag gennemfører Europa-Parlamentets andet pilotprojekt "Et europæisk offentligt rum: et nyt onlinemedietilbud til unge europæere ". Ligesom sidste år søger den efter forslag fra konsortier, der samler mindst 5 medieorganisationer fra mindst 5 EU-medlemsstater, med henblik på at producere dagligt, gennemtænkt indhold fra hele Europa om aktuelle anliggender, navnlig rettet mod unge europæere.

Denne indkaldelse af forslag gennemfører Europa-Parlamentets andet pilotprojekt "Et europæisk offentligt rum: et nyt onlinemedietilbud til unge europæere ". En lignende indkaldelse blev offentliggjort i 2020 for projekter, der startede i 2021.

Pilotprojektets formål

Øget tilgængelighed af onlineinformation på forskellige sprog om europæiske emner, der påvirker unge i hele EU, præsenteret i engagerende formater og ud fra forskellige synspunkter. Inddragelse af diskussioner og ungdomsarrangementer.

Forventede resultater af projektet

  • Samarbejde mellem mindst 5 medieorganisationer fra 5 EU-medlemsstater
  • Skabelse af dagligt, gennemtænkt indhold om aktuelle anliggender gennem innovative grænseoverskridende redaktionelle processer
  • En opsøgende plan for at nå ud til så mange unge europæere som muligt
  • Distribution via egne kanaler, partnerwebsteder, blogs og/eller sociale medienetværk
  • Inddragelse af diskussioner og ungdomsarrangementer.

Budgetforslag

Det samlede disponible budget er på 2 mio. EUR.

Den maksimale medfinansieringssats er 70 % af de støtteberettigede omkostninger. Ansøgerne kan foreslå en lavere medfinansieringssats.

Kommissionen forventer at finansiere 2 forslag. Det maksimale tilskud er fastsat til 1,2 mio. EUR.

Tidsplan

Ansøgningsfrist: 21. oktober 2021 24h CET

Foreslået startdato: Marts 2022

Foreslået varighed 12-15 måneder

Spørgsmål — Svar

Spørgsmål sendes til CNECT-YOUTH-MEDIA@EC.EUROPA.EU

Alle spørgsmål og svar vil blive offentliggjort anonymt på denne side.

Downloadede filer

00 Questions and answers - version 19 October (final)
Download 
01 Call for proposals (.pdf)
Download 
02 Grant application form (.docx)
Download 
03 Budget Form (.xlsx)
Download 
04 Financial viability checktool (.xls)
Download 
05 Declaration on honour (.docx)
Download 
06 Model grant agreement (.pdf)
Download 
07 Financial identification form (.pdf)
Download 
08 Legal entity form - private entity (.pdf)
Download 
09 Legal entity form - public entity (.pdf)
Download 
10 Privacy statement (.pdf)
Download