Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

54. møde i kontaktudvalget for direktivet om audiovisuelle medietjenester

Kontaktudvalget er blevet nedsat for at overvåge gennemførelsen af direktivet om audiovisuelle medietjenester og udviklingen i sektoren samt for at tilbyde et forum for udveksling af synspunkter. Kontaktudvalgets 54. møde fandt sted den 29. september 2020 i Bruxelles.

Kontaktudvalgets 54. møde fandt sted i Bruxelles den 29. september 2020.

Kun medlemmer af kontaktudvalget kan deltage i mødet.

Dagsordenen for mødet findes på engelsk, tysk og fransk.

Referatet af mødet foreligger på engelsk, tysk og fransk.