Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Video | Offentliggørelse

CEF's digitale program fremmer 5G-investeringer

Kommissionen har planlagt en milliard euro til 5G-investeringer i de næste syv år inden for rammerne af CEF Digital

Poster. Connecting Europe Facility. First calls now open.

CEF Digital er et nyt finansieringsinstrument, der er fuldt ud dedikeret til konnektivitet. Programmet er udformet med henblik på at støtte Kommissionens konnektivitetsmål. Alle større transportruter i Europa bør have 5G-konnektivitet senest i 2025. Kommissionen fastsatte også konnektivitetsmål for det digitale årti 2030. Ved udgangen af årtiet bør alle husstande i EU have adgang til 5G-net.

For at nå disse ambitioner har Kommissionen planlagt en milliard euro til 5G-investeringer i de næste syv år inden for rammerne af CEF Digital. Der er åbne indkaldelser af forslag om tilskud til projekter. Der er truffet foranstaltninger til at støtte en rettidig udrulning af innovative 5G-tjenester. Finansieringen vil blive kanaliseret til intelligente samfund — for at muliggøre innovative anvendelser på centrale områder såsom sundhedspleje, uddannelse og offentlige tjenester på lokalt plan. En anden åben indkaldelse vil støtte udrulningen af 5G langs større transportveje for at støtte opkoblede og automatiserede mobilitetsapplikationer. 

Læs mere i videoen