Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

Digital Global Gateways — Udformning af den næste indkaldelse af forslag under Connecting Europe-faciliteten (CEF)

De vigtigste interessenter drøftede de seneste og kommende opfordringer til investeringer i højhastighedsbredbåndsinfrastruktur.

Aerial photograph of coastal Guadeloupe with adjacent title "Event report: CEF Digital Call - Backbone Connectivity for Digital Global Gateways"

The European Broadband Competence Offices Network Support Facility

Det interaktive onlinearrangement for netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorer (BCO) den 28. juni 2022 samlede centrale interessenter for at drøfte den første digitale indkaldelse under Connecting Europe-faciliteten (CEF) til "Backbone Connection for Digital Global Gateways" og forberede den næste. Disse opfordrer til støtte til at nå EU's konnektivitetsmål for det digitale årti ved at fremme investeringer i højhastighedsbredbåndsinfrastruktur som grundlag for europæisk strategisk autonomi.

Arrangementet indsamlede feedback fra interessenter, der var involveret i projektindsendelser i forbindelse med den første CEF-digitale indkaldelse af forslag til "Backbone Connectivity for Digital Global Gateways", som blev afsluttet i april 2022, og behandlede centrale spørgsmål i forbindelse med forberedelsen af den næste indkaldelse, som forventes at åbne i midten af oktober 2022.

Drøftelserne fremhævede de vigtigste aspekter af indkaldelsen, navnlig anvendelsesområdet, de støtteberettigede områder og finansieringstærsklerne for de forskellige kategorier af projekter. Der blev lagt vægt på teknologineutralitet, hvilket betyder, at Kommissionen vil se på, hvilken teknologi der bedst kan levere den nødvendige hastighed i hvert område. For meget små øer kan der f.eks. være mere effektive alternativer til etablering af undersøiske kabler, f.eks. mikrobølge- eller satellitteknologi.

Kommissionen modtog 25 forslag under den første indkaldelse: 11 for bygge- og anlægsarbejder og 14 for undersøgelser. Interessenterne var særligt interesserede i evalueringsprocessen, de næste skridt og budgetfleksibiliteten i forbindelse med den næste indkaldelse.

Med hensyn til evalueringsprocessen forklarede Kommissionen, at hvert forslag først kontrolleres for støtteberettigelse i henhold til de dokumenter, der er nødvendige for at indgive ansøgningen, herunder f.eks. erklæringen om kontrol af ejendomsretten, sikkerhedserklæringerne og støttebrevet fra en medlemsstat. Eksterne eksperter evaluerer projektforslagene, og Kommissionen validerer derefter resultaterne af evalueringen. Alle projekter informeres derefter om det endelige resultat. I forbindelse med den første indkaldelse forventes dette at finde sted midt i sommeren.

Endnu en indkaldelse vil blive indledt i efteråret og vil blive afsluttet i begyndelsen af 2023. Yderligere oplysninger vil, når de er bekræftet, blive tilgængelige via EU's finansierings- og udbudsportal.

Kommissionen bemærkede, at der er fleksibilitet til at flytte budgettet fra emner, der er undertegnet, til emner, der er tildelt for mange, med op til 20 % af arbejdsprogrammets samlede budget.

For at maksimere antallet af interessenter, der gennemfører ansøgningsprocedurerne, var den vigtigste anbefaling, der kom frem, at potentielle ansøgere kan søge støtte og vejledning fra deres nationale digitale CEF-kontaktpunkt med hensyn til bl.a. kriterier for støtteberettigelse, støttebreve og sikkerhedsgaranti.

Læs mere

Dette arrangement blev afholdt som led i netværket af europæiske bredbåndskompetencekontorersarbejde med at fremskynde udbredelsen af højhastighedsbredbånd gennem støtte fra EU og medlemsstaterne.

Contributor

Netværksstøttefaciliteten for netværket af europæiske kompetencekontorer for bredbånd