Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Factsheet / infographic | Offentliggørelse

Faktablad om digitale rettigheder og principper

Download faktabladet om digitale rettigheder og principper.

Erklæringen om digitale rettigheder og principper vil være retningsgivende for den digitale omstilling og forme den omkring EU's værdier. Og den vil sikre, at folk er i stand til at udnytte de muligheder, der følger med det digitale årti.  

Erklæringen blev undertegnet af formændene for Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet i december 2022, hvilket afspejler det fælles politiske engagement i disse rettigheder og principper.

Dette faktablad giver et kort overblik over de digitale rettigheder og principper og skitserer de 6 kapitler, som de er baseret på, sammen med centrale statistikker og en tidsplan. 

Download faktabladet på engelsk (.pdf)

Oversættelser følger efter.

Downloadede filer

BG Цифровите права и принципи
Download 
CS Digitální práva a zásady
Download 
DA Digitale rettigheder og principper
Download 
DE Digitale Rechte und Grundsätze
Download 
EL ψηφιακά δικαιώματα και οι ψηφιακές αρχές
Download 
EN Digital Rights and Principles
Download 
ES Derechos y principios digitales
Download 
ET Digiõigused ja -põhimõtted
Download 
FI Digitaaliset oikeudet ja periaatteet
Download 
FR Droits et Principes Numériques
Download 
GA Cearta digiteacha agus na prionsabail dhigiteacha
Download 
HR Digitalna prava i načela
Download 
HU Digitális jogok és elvek
Download 
IT Diritti e i principi digitali
Download 
LT Skaitmeninėmis teisėmis ir principais
Download 
LV Digitālās tiesības un digitālie principi
Download 
MT Ddrittijiet u prinċipji diġitali
Download 
NL Digitale rechten en beginselen
Download 
PL Cyfrowe prawa i zasady
Download 
PT Direitos e princípios digitais
Download 
RO Drepturile și principiile digitale
Download 
SK Digitálne práva a zásady
Download 
SL Digitalne pravice in načela
Download 
SV Digitala rättigheterna och principerna
Download