Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Brochure | Offentliggørelse

EU-finansiering til bredbånd 2021-2027

Denne brochure indeholder en oversigt over de finansielle værktøjer, som Kommissionen har stillet til rådighed for at fremme bredbåndsinvesteringer i Den Europæiske Union.

Broadband Investment 2021-2027

Den Europæiske Union har fastsat ambitiøse konnektivitetsmål. Kommissionens forslag om et digitalt kompas indeholder en ambition om, at alle europæiske husstandesenest i 2030 vil være dækket af et gigabitnet, og at alle befolkede områder vil være omfattet af 5G.

Ambitiøse konnektivitetsmål skal modsvares af lige så ambitiøse og stærke finansieringsinstrumenter. Denne brochure giver et overblik over de forskellige finansielle værktøjer, som Den Europæiske Union har stillet til rådighed for at støtte medlemsstaterne og private investorer. 

I følgende rækkefølge: 

Downloads

EU Funding for Broadband 2021-2027
Download