Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Retsakt om europæiske chips: Arbejdsdokument

Dette arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene har til formål at forklare, hvorfor Europa er nødt til at handle nu for at afhjælpe mangler i centrale chipudformnings- og fremstillingskompetencer og -faciliteter for at sikre sin modstandsdygtighed over for forstyrrelser i forsyningskæden.

European Chips Act

Dette arbejdsdokument indeholder også yderligere oplysninger om rationalet bag de foreslåede foranstaltninger i de 3 søjler, som ligger til grund for forslaget, og forklarer yderligere deres gennemførelse. Dette ville ikke have været muligt uden en panoramisk beskrivelse af kendetegnene ved halvlederværdikæden, de vigtigste markeds- og teknologitendenser og -muligheder i betragtning af kompleksiteten af den teknologiske kontekst og økosystemet for halvledere.

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene har også til formål at belyse den aktuelle krise og den centrale rolle, som halvledere har fået i den globale kontekst. Halvledere står i centrum for geopolitiske interesser. Førende økonomier er ivrige efter at sikre deres forsyning med de mest avancerede mikrochips med betydelige investeringer, da dette i stigende grad betinger deres evne til at handle økonomisk, industrielt, militært og som drivkraft for den digitale omstilling.

Downloadede filer

European Chips Act: Staff Working document (.pdf)
Download