Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

"European News Media Forum: industriel omstilling ", kort fortalt

Den 29. november 2021 afholdt Kommissionen den anden udgave af European News Media Forum med fokus på sektorens industrielle omstilling.

Arrangementet omfattede 7 tematiske møder, der afspejlede centrale emner for industriens modstandsdygtighed og omstilling, såsom nye forretnings- og indtægtsmodeller, nye måder at inddrage publikum på, mangfoldighed, mediekonvergens, nye formater og partnerskaber. 

En mangfoldig gruppe af topledere i Europa fra radio-, presse-, tv- og multimediesektoren kom fra hele Europa og resten af verden. Indlægaf kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, næstformand for Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, og MEP Dace Melbārde. 

Udvekslingerne understregede de europæiske medieorganisationers interesse i at innovere, i at tilslutte sig bestræbelser og partnerskaber for at fastholde publikum og indtægter. Over 500 personer deltog både i Bruxelles og online for at følge møderne, udveksle synspunkter med talere og udveksle synspunkter. 

Du kan se programmet her, læse vores udtømmende rapport her og følge op på diskussionerne i videoerne nedenfor.

Se forummet

Åbningsmøde

18 måneder efter, at pandemien ramte, ændrer medielandskabet sig. Hvor står vi på nyhedsmedieforbruget? Hvad er de vigtigste afgørende tendenser i denne periode, og hvilke muligheder er der for fremtiden?

Møde 1: Innovation med henblik på at generere indtægter 

I forbindelse med faldende indtægter er det af afgørende betydning at opbygge nye, stærke forretningsmodeller. Hvad er de seneste nyskabelser? Hvad bliver reklameindtægter?

Møde 2: Opbygning af en bæredygtig og uafhængig model 

Medieorganisationerne skal udvikle nye strategier for at opnå finansiel uafhængighed. Hvad står der for en uafhængig mediesektor i dag? Hvordan kan man finde en bæredygtig model i krisetider?

Møde 3: Inddragelse af lokalsamfund 

I forbindelse med den øgede konkurrence tilpasser og genopretter mange medieorganisationer deres forhold til deres publikum for at bevare dem og tilbyde dem kvalitetsindhold, der taler til dem. Hvad er deres nye tilgang?

Møde 4: Nyheder, der taler til alle målgrupper 

I lyset af den stigende efterspørgsel efter mere rummelighed bliver medieorganisationerne mere bevidste om deres ansvar og virkning. Hvordan tackler de mangfoldigheden? Hvordan passer den ind i deres forretningsmodeller?

Møde 5: Mediekonvergens og -tillid

Onlinekonvergensen mellem medier og indhold samt sammenkoblingen af enheder er helt sikkert tendenser. Hvordan tilpasser mediegrupper og aktører sig? Hvordan sikrer de, at folk kan have tillid til det indhold, der deles online?

Møde 6: Udvikling af nye formater 

Borgerne henvender sig i stigende grad til mere visuelle og interaktive onlineformater og oftest via nye platforme. Hvordan tilpasser nyhedsmedieorganisationerne sig til denne nye efterspørgsel? 

Møde 7: Partnerskaber og mediepluralisme 

En række partnerskaber og finansieringsmodeller har potentiale til at tilbyde tilgange til innovation og støtte nyhedsmedieorganisationers uafhængighed. Hvilke virksomheder kan medieforetagender henvende sig til?

Fremvisning af projekter

Disse projekter repræsenterer de europæiske mediers bestræbelser på at styrke sektoren. Der er en igangværende horisontal undersøgelse af gennemførligheden af en europæisk indholdsdelingsplatform og et konkret eksempel på innovation og samarbejde i radiosektoren.

Afsluttende møde: Fremtiden 

Det europæiske marked er meget forskelligartet. Ud over en tendens til mediekonsolidering leverer en række regionale og lokale aktører fortsat nyheder af høj kvalitet til vores lokalsamfund. Hvad er fremtiden? Hvordan kan vi forene innovation, konsolidering og pluralisme? 

Baggrundsoplysninger

Kommissionen deltager i regelmæssige udvekslinger med nyhedsmediesektoren gennem European News Media Forum (ENMF) med henblik på at arbejde hen imod en innovativ nyhedsmediedagsorden, der kan hjælpe sektoren med at trives i den digitale økonomi og det digitale samfund. Dialogen startede i marts 2021 med en første udgave om journalisters sikkerhed.

Related content

European News Media Forum: industriel omstilling — Sammenfattende rapport

Report / Study | 21 Januar 2022

Det andet europæiske nyhedsmedie-forum (ENMF) fokuserede på de europæiske nyhedsmedieorganisationers udfordringer og innovationer og undersøgte centrale emner for industrien: indtægtskilder, forretningsmodeller, lokalsamfundsengagement, mangfoldighed, mediekonvergens, nye formater og partnerskaber.