Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

European News Media Forum: industriel omstilling — Sammenfattende rapport

Det andet europæiske nyhedsmedie-forum (ENMF) fokuserede på de europæiske nyhedsmedieorganisationers udfordringer og innovationer og undersøgte centrale emner for industrien: indtægtskilder, forretningsmodeller, lokalsamfundsengagement, mangfoldighed, mediekonvergens, nye formater og partnerskaber.

logo of the event

Downloadede filer

European News Media Forum of 29 November 2021 - Summary Report (.pdf)
Download 

Contributor

GD CONNECT — Støtteprogrammer for den audiovisuelle industri og medier