Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Report / Study | Offentliggørelse

Udvidet virkelighed: muligheder, succeshistorier og udfordringer inden for sundhed og uddannelse

Rapporten præsenterer et glimrende billede af de muligheder og udfordringer, som sundheds- og uddannelsessektorerne står over for i forbindelse med anvendelsen af teknologier med udvidet virkelighed.

woman in virtual reality helmet

© GettyImages

Undersøgelsen beskriver det aktuelle tekniske niveau og giver en vurdering af styrker og svagheder ved de eksisterende forskningsresultater i forbindelse med anvendelsen af XR inden for sundhed og uddannelse. Den identificerer også forskningsområder, hvor der stadig mangler relevante data. Undersøgelsen undersøger, hvordan XR kan hjælpe i dagligdagen for sårbare grupper såsom børn og personer med handicap, og hvilke udfordringer de står over for, når de bruger disse teknologier.

Undersøgelsen omfatter desuden succeshistorier om, hvordan XR gavner uddannelses- og sundhedssektoren på europæisk plan, samt succeshistorier på ingeniør-, fremstillings- og logistikområdet. Endelig stiller den en markedsundersøgelse af XR-applikationer til rådighed i Europa, som fremhæver deres samfundsmæssige og økonomiske virkninger og identificerer hindringer for større udbredelse eller udbredelse. 

Undersøgelsen indeholder anbefalinger både med hensyn til politisk intervention, potentielle forsknings- og innovationsområder på EU-plan med henblik på fuldt ud at udnytte de muligheder og fordele, som XR-teknologier kan tilbyde enkeltpersoner og europæiske virksomheder, navnlig dem, der er aktive inden for sundheds- og uddannelsessektoren, og samfundet som helhed.

Undersøgelsen (ref.: undersøgelse nr.: VIGIE 2021/0505) blev bestilt af Kommissionen for bedre at dokumentere potentialet, de samfundsmæssige fordele og virkningerne af den udvidede virkelighed (XR) for at fremme en bredere udbredelse af XR i Europa.