Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Finansiering af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger inden for "Kommunikationsnet, indhold og teknologi" og i forbindelse med vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2022

For at sikre gennemførelsen af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger inden for "kommunikationsnet, indhold og teknologi", jf. bilaget, er det nødvendigt at vedtage en årlig finansieringsafgørelse, som udgør det årlige arbejdsprogram for 2022.

Downloadede filer

1) Commission decision
Download 
2) Annex to the Commission decision
Download