Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

Gruppen af repræsentanter for medlemsstaterne om kunstig intelligens og digitalisering af virksomheder — Møde i det europæiske digitale innovationsknudepunkt

Gruppen af medlemsstater om kunstig intelligens og digitalisering af virksomheder har til formål at støtte Kommissionen i gennemførelsen af den koordinerede plan for kunstig intelligens (AI), i udviklingen af retsakten om kunstig intelligens og i udbredelsen af digitalisering af økonomien ved at udveksle erfaringer og bedste praksis. Arbejdsgruppen af ministerrepræsentanterne for de europæiske digitale innovationsknudepunkter (EDIH'er) har sammen med Kommissionen til formål effektivt at udrulle netværket af europæiske digitale innovationsknudepunkter i hele Europa.

Dette møde, der blev afholdt den 13. september 2022, redegjorde for status for forberedelsen af tilskud til de 136 EDIH'er, der var udvalgt ud af indkaldelse 1, Digital Transformation Accelerator (DTA), og for Call-2-processen.  Erfaringer med udrulning af europæiske digitale innovationsknudepunkter på tværs af territorierne blev udvekslet og drøftet. Den fokuserede ikke kun på gennemførelsen, som i øjeblikket er en høj prioritet i forbindelse med udbredelsen af de europæiske digitale innovationsknudepunkter, men indledte også en drøftelse om, hvordan vi sammen kan opnå endnu mere med de europæiske digitale innovationsknudepunkter for digitaliseringen af EU's økonomi.

Efter 2015

Møder om observationer og bedste praksis

Den nationale plan for genopretning, modstandsdygtighed med henblik på medfinansiering af EDIH'erne, erfaringsudveksling:  

Møderapport (.pdf)