Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

Resumé af dataområderne for informationsdagen for fremstilling i et digitalt Europa (DIGITAL) — Netværksmøde

Formålet med denne infodag var at give oplysninger om totrinstilgangen til oprettelse af dataområder for fremstilling i Europa. Kernen var den åbne indkaldelse af forslag til gennemførelse af en forberedende foranstaltning. Informationsdagen gav relevante interessenter mulighed for at udveksle idéer om, hvem der kan støtte de forberedende foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med udrulningen af dataområderne.

Formålet med Infoday var at informere om denne totrinstilgang og tidsplanen for forberedelsesfasen. I sidstnævnte henseende lettede mødet interaktionen mellem relevante interessenter og opbygningen af et økosystem med mange interessenter, der skulle indlede udbredelsen af dataområder til fremstilling.

I anden del af info-dagen åbnede vi ordet for debat og forslag.  Vi indsamlede idéer, kommentarer, spørgsmål og feedback fra deltagerne et samarbejdspanel om Miro på forhånd og under mødet.  Denne interaktion blev godt modtaget og dannede grundlag for vores brainstormingmøde.  Vi takker alle for deres deltagelse.

Mødet er blevet optaget, og alle præsentationer er knyttet sammen nedenfor.

EFTER 2015

10: 00-10: 10 velkomst — Forklaring af Whiteboard redskabet, og hvordan vi planlægger at arbejde sammen under arrangementet — Matthias Kuom-Giulia Carsaniga

10: 10-10: 20 kort introduktion til programmet for et digitalt Europa — Anne-Marie Sassen

10: 20-10: 25 task force om etablering af en europæisk cloud-to-edge organisation og dataruminfrastruktur — Manuel Mateo Goyet

10: 25-10: 35 forklaring af produktionsdataområder — Giulia Carsaniga

10: 35-10: 50 Forberedende foranstaltninger indkaldt med spørgsmål A — Matthias Kuom

10: 50-11: 00 indsættelsesindkaldelse med spørgsmål A — Matthias Kuom

11: 00-11: 10 datarum support center — Johan Bodenkamp

11: 10-12: 00 åbne for at præsentere projektidéer

Banegårde (zip)