Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Policy and legislation | Offentliggørelse

Direktivet om webtilgængelighed — overvågningsrapporter

I henhold til direktivet om webtilgængelighed skal medlemsstaterne rapportere om resultaterne af deres overvågningsaktiviteter hvert tredje år. Medlemsstaterne har offentliggjort rapporterne fra den første overvågningsperiode på deres nationale websteder.

Hold bestående af fire personer, der ser på diagrammer og diagrammer på et bord

Medlemsstaterne skal regelmæssigt underrette Europa-Kommissionen om gennemførelsen af direktivet om webtilgængelighed.

Hvert tredje år skal de offentliggøre en rapport om resultatet af overvågningen og om håndhævelsesaktiviteterne. 

De første af disse officielle rapporter er knyttet til hinanden nedenfor. Denne liste vil blive ajourført, efterhånden som Kommissionen modtager yderligere meddelelser.

Da rapporterne udarbejdes og offentliggøres af medlemsstaterne, er Kommissionen ikke ansvarlig for deres indhold eller tilgængelighed.

Bemærk, at rapporterne er på medlemsstaternes nationale sprog. Der foreligger en maskinoversættelse (*) til engelsk af hensyn til overskueligheden.

Den næste række af rapporter skal foreligge i december 2024.

Medlemsstaterne er anført nedenfor i den officielle protokolrækkefølge (alfabetisk orden på medlemsstaternes eget sprog).

Hvis du finder ukorrekte oplysninger, kan du kontakte CNECT-WAD@ec.europa.eu

 • Belgien: FRNL: EN*
 • Bulgarien: BGEN*
 • Tjekkiet: CZEN*
 • Danmark: DKEN*
 • Tyskland: DEMENER, ATEN *
 • Estland: ET L. EN*
 • Irland: EN
 • Grækenland: ELEN*
 • Spanien:  ESEN*
 • Frankrig: foreligger endnu ikke
 • Kroatien:  HR: EN*
 • Italien: DET ER EN*
 • Cypern: foreligger endnu ikke
 • Letland: LVEN*
 • Litauen: LTEN*
 • Luxembourg: EN 
 • Ungarn: HUEN*
 • Malta: EN
 • Nederlandene: NL 'S EN*
 • Østrig: " E *" Easy affattes således: DEMENER, ATEN *
 • Polen: PL.. EN*
 • Portugal:  PTDA
 • Rumænien: ROEN*
 • Slovenien: SLDA
 • Slovakiet: SKEN*
 • Finland: FIEN*
 • Sverige: SE, HVAD DER ER TILFÆLDET, EN *
 • Det Forenede Kongerige * *: EN

(*) Maskinoversættelse er fuldautomatisk og indebærer ingen menneskelig indgriben. Europa-Kommissionen garanterer ikke nøjagtigheden og påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl. Noget indhold (f.eks. billeder osv.) oversættes muligvis ikke på grund af systemets tekniske begrænsninger.

Anvendelse af maskinoversættelse på Europa.eu

(* *) aftalen om Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union fastsætter en overgangsperiode, der udløb den 31. december 2020. I overgangsperioden fandt EU-retten med nogle få undtagelser anvendelse på og i Det Forenede Kongerige.

Contributor

cnect-wad-team@ec.europa.eu