Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Event report | Offentliggørelse

Webinar om værktøjet til vurdering af digital modenhed

Der blev afholdt et webinar den 12. januar for at præsentere det endelige DMA-spørgeskema og den ledsagende brugervejledning. På dette webinar blev der fremlagt en metode til vurdering af den digitale modenhed hos EDIH'ernes kunder.

Med udrulningen af programmet for et digitalt Europa vil en ny generation af europæiske digitale innovationsknudepunkter blive finansieret for at fremskynde den digitale omstilling af SMV'er, midcapselskaber og organisationer i den offentlige sektor i hele EU. Med dette in mente vil hver enkelt EDIH-modtagers digitale modenhed blive målt ved hjælp af et nyt værktøj til vurdering af digital modenhed (.pdf).  Brugen af værktøjet vil være obligatorisk for EDIH i deres interventioner med SMV'er for at sikre korrekt sammenlignelighed og aggregering af data på regionalt/nationalt plan/EU-plan med henblik på rapporteringskrav, der er fastsat i programmet for et digitalt Europa.

Mødet præsenterede i detaljer det endelige spørgeskema, der vil blive gennemført, og informerede deltagerne om, hvornår og hvordan det bør anvendes.  Den nye vejledning om retsakten om digitale markeder (.pdf) blev også fremlagt.

Dagsorden for arrangementet:

  • Et politikovervågningsværktøj for EDIH-fællesskabet
  • Den seneste udvikling i retsakten om digitale markeder
  • Søfartsstyrelsens moduler, dimensioner og spørgsmål + Q-A
  • Kriterier for evaluering af retsakten om digitale markeder, resultatindikatorer + Q-A
  • EDIH'er og Innovation Radar + Q-A
  • DMA'IR-manual for EDIH'er + Q ′ A
  • Afsluttende bemærkninger

Præsentation (.pdf) og registrering

Related content

Webinar om værktøjet til vurdering af digital modenhed

Event | 12 Januar 2022

Der vil blive afholdt et webinar den 12. januar fra 10: 00-12: 00 CET for at præsentere det endelige DMA-spørgeskema og den ledsagende brugervejledning. På dette webinar vil der blive fremlagt en metode til vurdering af EDIH'ernes kunders digitale modenhed.