Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

10,000 EU-finansierede innovationer med markedspotentiale er nu mere synlige og tilgængelige for potentielle investorer

Innovation Radar, det største register over EU-finansierede innovationer med markedspotentiale, har nået en betydelig milepæl på 10,000 innovationer på platformen.

Slide showing the Innovation Radar logo and text 10k innovations analysed

European Commission

Målet med Innovation Radar, der blev lanceret i 2015, er at gøre resultaterne af EU's innovationsfinansiering let tilgængelige for alle, især investorer. EU støtter nu de relevante teams i at søge vækstkapital fra private investorer gennem EU-finansierede støtteaktioner såsom Dealflow.eu, der aktivt anvender oplysninger fra Innovation Radar. Som følge heraf har innovatorer, der støttes af Dealflow, allerede rejst i alt over 300 mio. EUR i kapital siden lanceringen i 2020.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge udtaler:

Innovation Radar har samlet tusindvis af innovationer inden for videnskab og teknologi finansieret af EU på ét sted, hvilket gør dem mere tilgængelige for iværksættere og investorer og øger deres forretningspotentiale. Denne voksende intelligens er et værdifuldt redskab som led i vores bestræbelser på at bringe forskningsresultater tættere på markedet og fremme innovation.

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, udtaler:

Som en førende kraft inden for forskning og innovation har EU et væld af banebrydende projekter, der stammer fra EU's finansiering. Innovation Radar er et effektivt redskab, der gør det muligt for os at følge denne banebrydende udvikling og identificere den næste generation af EU's industriledere og dermed sikre vores konkurrenceevne på det globale marked.

Innovation Radar har allerede analyseret resultaterne af en fjerdedel af alle forsknings- og innovationsaktioner, der er iværksat under Horisont 2020. Disse projekter har modtaget over 10 mia. EUR i EU-støtte.

Flere oplysninger

Innovation Radar platform 

Yderligere oplysninger og succeshistorier