Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen er vært for et europæisk borgerpanel om virtuelle verdener

Kommissionen er i dag vært for et europæisk borgerpanel i Bruxelles, der giver borgerne mulighed for at formulere anbefalinger om en vision, principper og tiltag, der skal sikre, at virtuelle verdener i EU er retfærdige og egnede til borgerne.

©GettyImages

Panelet vil fremlægge en liste over anbefalinger til støtte for Kommissionens arbejde med virtuelle verdener og internettets fremtid. Det vil bidrage til at forme principperne for den virtuelle verden, der er centreret om mennesker og europæiske værdier, under overholdelse af europæiske regler.

Kommissionen offentliggør også resultaterne af undersøgelsen " Extended reality: Muligheder, succeshistorier og udfordringer ", vurdering af styrker og svagheder ved anvendelsen af teknologier i den udvidede virkelighed inden for sundheds- og uddannelsessektoren, som vil indgå i initiativet.

Dubravka Šuica, næstformand med ansvar for demokrati og demografi, vil modtage 150 borgere i Bruxelles, som er blevet udvalgt tilfældigt i de 27 medlemsstater. De vil undtagelsesvis blive forenet af borgere fra Ukraine i dag for at markere Ruslands uprovokerede og uberettigede aggression.

Næstformand Šuica udtaler:

Siden konferencen om Europas fremtid startede, er borgerpaneler blevet et fast element i vores demokratiske liv, hvor borgerne har direkte indflydelse på EU's politikudformning. Borgerpanelerne åbner en ny fase af debatorienteret demokrati og vil give borgerne mulighed for at komme med idéer og anbefalinger om centrale initiativer, der vil påvirke deres liv. Disse paneler er også en fejring af demokratiet. Ved denne særlige lejlighed har vi for at vise vores urokkelige støtte til Ukraine et år efter Ruslands brutale invasion inviteret nogle ukrainske venner til at slutte sig til os og dele deres vidnesbyrd.

Dette er den anden generation af borgerpaneler, der blev lanceret som opfølgning på konferencen om Europas fremtid, som kommissionsformand Ursula von der Leyen bebudede i sin tale om Unionens tilstand i 2022, for at fremme borgernes deltagelse i Kommissionens politiske beslutningsproces på visse centrale politikområder. Den første næste generation af borgerpaneler om madspild fandt sted mellem december 2022 og februar 2023.

Related content

European Citizens "Virtual Worlds Panel — møde 1

Event | 24 Februar 2023

Kommissionen lancerer et nyt borgerpanel, der giver borgerne mulighed for at formulere anbefalinger om en vision, principper og tiltag, der skal sikre, at virtuelle verdener i EU er retfærdige og egnede til borgerne. Plenardebatterne vil blive webstreamet.