Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen investerer 292 mio. EUR i digitale teknologier og cybersikkerhed

Kommissionen har indledt det andet sæt indkaldelser af forslag under programmet for et digitalt Europa, som følger vedtagelsen af arbejdsprogrammerne og et første sæt indkaldelser i november 2021.

logo

Indkaldelserne er åbne for virksomheder, organisationer og offentlige forvaltninger fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene samt enheder fra andre lande, der er associeret med programmet.

Denne finansiering vil medføre en investering på over 249 mio. EUR på flere områder: dataområder, europæisk blockchaininfrastruktur, uddannelseskurser for højtudviklede IT-færdigheder, digitale løsninger til bedre offentlige tjenester, pilotprojekter vedrørende brug af kunstig intelligens (AI) til bekæmpelse af kriminalitet og AI-testfaciliteter. Sidstnævnte vil teste kunstig intelligens til fremstilling, fødevarer, sundhed og intelligente samfund. Desuden vil en investering på 43 mio. EUR i tilskud støtte cybersikkerhed i sundhedssektoren og etableringen af et netværk af centre for at hjælpe medlemsstaterne med at gennemføre relevant EU-lovgivning om cybersikkerhed.

Fristen for disse indkaldelser er den 17. maj 2022.

Yderligere oplysninger om ansøgningen om tilskud under dette sæt indkaldelser af forslag findes online.

Yderligere indkaldelser under programmet for et digitalt Europa forventes offentliggjort i sommeren 2022.