Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionen indleder indkaldelser til en værdi af 107 mio. EUR for at styrke Europas cybersikkerhed

Kommissionen har i dag opfordret virksomheder, offentlige forvaltninger og andre organisationer til at fremsætte forslag, der har til formål at styrke EU's modstandsdygtighed over for cybertrusler og dets evne til at beskytte, opdage, forsvare og afskrække fra cyberangreb samt styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne.

photo of a person working in a cybersecurity centre working looking at a screen

iStock photo Getty images plus

Kommissionen og Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed (ECCC) indledte en ny indkaldelse af forslag til en samlet værdi af 71 mio. EUR under arbejdsprogrammet for et digitalt Europa 2023-2024 til cybersikkerhedsaktioner for at styrke det operationelle samarbejde og fælles kapaciteter med medlemsstaterne på EU-plan.

Af dette beløb vil 35 mio. EUR blive afsat til oprettelse af beredskabsmekanismen for cybersikkerhed, som skal støtte medlemsstaternes beredskab og gensidige bistand i forbindelse med cyberhændelser, som også indgår i den foreslåede EU-retsakt om cybersolidaritet. For at sikre stærkere cybersikkerhed for industrien, nystartede virksomheder og SMV'er i hele EU vil 30 mio. EUR støtte gennemførelsen af NIS 2-direktivet og den foreslåede EU-retsakt om cyberrobusthed. Yderligere støtteforanstaltninger på 6 mio. EUR vil fremme koordineringen mellem civil- og forsvarsområdet inden for cybersikkerhed samt interessenternes engagement på standardiseringsområdet. Indkaldelsen er åben indtil den 26. september 2023 for enheder fra EU-medlemsstaterne og EFTA/EØS-landene.

Samtidig blev den foregående indkaldelse genåbnet indtil den 6. juli 2023 for at skabe yderligere muligheder for et resterende samlet budget på 36,5 mio. EUR. Dette dækker emnerne resiliens, koordinering og cybersikkerhed (3,4 mio. EUR), kapacitetsopbygning for sikkerhedsoperationscentre (26,3 mio. EUR) og indførelse af innovative cybersikkerhedsløsninger (6,8 mio. EUR).

Yderligere oplysninger om programmet for et digitalt Europa