Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Kommissionens forslag om at forbedre arbejdsvilkårene for personer, der arbejder via digitale arbejdsplatforme

Europa-Kommissionen har foreslået en række foranstaltninger, der skal forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejde og støtte den bæredygtige vækst af digitale arbejdsplatforme i EU.

graphic showing a laptop with graphs and a magnifying glass

iStock photo Getty Images plus