Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Ophavsret: Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at overholde EU-reglerne om ophavsret på det digitale indre marked

Kommissionen har anmodet Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Danmark, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien og Slovakiet om at fremsende oplysninger om, hvordan reglerne i direktivet om ophavsret på det digitale indre marked (direktiv (EU) 2019/790) er ved at blive gennemført i deres nationale lovgivning.

" "

Europa-Kommissionen har også anmodet Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjekkiet, Estland, Grækenland, Spanien, Finland, Frankrig, Kroatien, Irland, Italien, Litauen, Luxembourg, Letland, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet om at fremsende oplysninger om, hvordan direktiv (EU) 2019/789 om online tv- og radioprogrammer er gennemført i deres nationale lovgivning.

Da ovennævnte medlemsstater ikke har givet meddelelse om nationale gennemførelsesforanstaltninger eller kun har gjort det delvist, har Kommissionen i dag besluttet at indlede traktatbrudsprocedurer ved at sende åbningsskrivelser.

De to direktiver har til formål at modernisere EU's ophavsretsregler og gøre det muligt for forbrugere og ophavsmænd at få mest muligt ud af den digitale verden. De styrker de kreative industriers position, giver mulighed for flere digitale anvendelser på centrale områder af samfundet og letter distributionen af radio- og tv-programmer i hele EU.

Fristen for gennemførelse af disse direktiver i national lovgivning var den 7. juni 2021. Disse medlemsstater har nu to måneder til at besvare skrivelserne og træffe de nødvendige foranstaltninger. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, kan den beslutte at afgive begrundede udtalelser.