Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Programmet for et digitalt Europa: Kommissionen åbner indkaldelser for at investere 200 mio. EUR i digital teknologi

Kommissionen har indledt det tredje sæt indkaldelser af forslag under programmet for et digitalt Europa til en værdi af 200 mio. EUR under arbejdsprogrammerne for 2021-2022.

slide showing four people holding electronic devices and text Digital Europe Programme

European Commission

Indkaldelserne er åbne for virksomheder, offentlige forvaltninger og andre enheder fra EU-medlemsstaterne, EFTA/EØS-landene og associerede lande. Denne finansiering vil medføre en investering på 170 mio. EUR i dataområder, udvikling af en platform for kunstig intelligens (AI) for at give virksomheder og offentlige forvaltninger let adgang til pålidelige AI-værktøjer, der er fremstillet i Europa, cloud-to-edge infrastruktur samt investeringer i specialiserede uddannelsesprogrammer inden for avancerede digitale teknologier. Fristen for disse indkaldelser er den 24. januar 2023. En ny indkaldelse er også åben for europæiske digitale innovationsknudepunkter med yderligere 30 mio. EUR. Knudepunkterne i hele Europa vil støtte private virksomheder, herunder SMV'er og nystartede virksomheder, og den offentlige sektor i deres digitale omstilling.  Frist for indkaldelsen: 16. november 2022. Yderligere oplysninger om ansøgninger om tilskud til disse indkaldelser af forslag findes online. Yderligere indkaldelser under arbejdsprogrammet for 2021-2022 vil blive offentliggjort i de kommende uger.