Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Retsakt om digitale tjenester: Kommissionen glæder sig over den politiske aftale om regler, der skal garantere et sikkert og ansvarligt onlinemiljø

Kommissionen glæder sig over, at Europa-Parlamentet og EU-medlemsstaterne i dag hurtigt er nået til politisk enighed om den forordning om digitale tjenester, som Kommissionen foreslog i december 2020.

graphic showing a triangle with text Digital Services Act

European Commission

Retsakten om digitale tjenester fastsætter en hidtil uset ny standard for onlineplatformes ansvarlighed med hensyn til ulovligt og skadeligt indhold. Den vil sikre bedre beskyttelse af internetbrugerne og deres grundlæggende rettigheder, og samtidig fastlægge et fælles sæt regler for det indre marked, der kan hjælpe mindre platforme med at opskalere.

Læs hele pressemeddelelsen