Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

EU's digitale covidcertifikat: EU lancerer ny tilbagekaldelsesfunktion

Kommissionen vedtog i denne uge en EU-mekanisme, der gør det muligt at tilbagekalde falske eller fejlagtige digitale EU-covidcertifikater. Med denne foranstaltning vil et certifikat, der tilbagekaldes i én medlemsstat, også vise sig at være ugyldigt i andre medlemsstater.

image of a person holding a smartphone with a covid certificate on display

European Commission

Siden EU's digitale covidcertifikatsystem startede i juli 2021, er der blevet udstedt mere end 1.7 mia. certifikater. På grund af sin vellykkede rolle med hensyn til at hjælpe med at ophæve rejserestriktionerne er EU-certifikater nogle gange blevet et mål for svindlere, men det samlede antal svigagtige eller fejlagtigt udstedte certifikater er fortsat meget lavt. Hvis der opdages svig eller fejl, er det vigtigt, at de pågældende certifikater kan tilbagekaldes. Flere medlemsstater har allerede indført tilbagekaldelsessystemer på nationalt plan, men det nye system på EU-plan vil muliggøre en sikker og effektiv tilbagekaldelse på tværs af grænserne via EU-portalen. Denne forbedring bør yderligere styrke tilliden til EU's digitale covidcertifikatsystem.

Flere oplysninger

EU's digitale covidcertifikat