Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

EU står ved grænsen for kvanteteknologisk opdagelse med kvanteteknologiflagskib, der giver de første resultater

Kommissionen har offentliggjort en rapport om opstartsfasen af kvanteteknologiflagskibet, nemlig dets indledende treårige fase fra 2018-2022.

graphic illustration of quantum technology with text the EU's Quantum Technologies Flagship

European Commission

24 projekter i 31 europæiske lande inden for kvantekommunikation, databehandling, simulering, sensor- og metrologi og grundlæggende kvantevidenskab er blevet støttet. For både flagskibet og QuantERA, som støtter kvanteforskning i 31 europæiske lande, har EU finansieret kvanteforskning med over 175 mio. EUR siden 2016.

I opstartsfasen blev der også taget betydelige skridt i retning af at bringe kvanteforskning fra laboratoriet til kommercielle anvendelser: Der er oprettet 25 nystartede virksomheder, herunder nystartede virksomheder inden for kvantedatabehandling, og der er indgivet 105 patenter, hvoraf 64 allerede er meddelt.

Resultaterne af disse projekter omfatter f.eks. verdensomspændende resultater inden for kvantekommunikation, hvorved der skabes grundlag for sikker, hurtigere end let informationsudveksling i fremtiden, og demonstration af kvantedrevet billeddannelse, som vil være tusindvis af gange mere nøjagtige end nu. De viser som sådan potentialet i kvanteteknologier, f.eks. med hensyn til hurtigere og mere nøjagtige diagnoser og sporing af virkningerne af medicinske behandlinger på molekylært niveau, hvilket giver læger ny værdifuld indsigt; eller overførsel af følsomme oplysninger med meget stærk beskyttelse mod hackingforsøg, hvilket muliggør sikker overførsel af data såsom patientjournaler, finansielle transaktioner og kommunikation på højt niveau mellem regeringer i overensstemmelse med gældende regler.

Resultaterne af de projekter, der blev finansieret i den første fase af kvanteteknologiflagskibet, var resultatet af et samarbejde mellem 1,654 forskere og 236 organisationer, der deltog i flagskibet, som har offentliggjort 1,313 videnskabelige dokumenter (yderligere 223 er under revision).

Ud over at gennemgå de vellykkede resultater af flagskibets kvanteforskningsprojekter gør rapporten status over de vigtigste erfaringer, efterhånden som flagskibets næste fase er i gang.

Flagskibet vil være afgørende for at nå de mål, der er fastsat i Kommissionens meddelelse "Det digitale kompas 2030: Europas kurs i det digitale årti " af 9. marts 2021, nu gennemført gennem politikprogrammet for det digitale årti: senest i 2030 bør EU være på forkant med kvantekapaciteten. Kommissionen vil fortsat støtte flagskibet i perioden 2021-2027 med finansiering på mindst 500 mio. EUR under Horisont Europa-programmet.

Flere oplysninger