Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

EU investerer 13.5 mia. EUR i forskning og innovation i perioden 2023-2024

Kommissionen har vedtaget det vigtigste Horisont Europa-arbejdsprogram for 2023-24 med ca. 13.5 mia. EUR til støtte for forskere og innovatorer i Europa med henblik på at finde banebrydende løsninger på miljømæssige, energimæssige, digitale og geopolitiske udfordringer.

banner of the Horizon Europe programme showing people in different life situations (relaxing under a tree, on a bench, a nurse helping a patient)

European Commission

Som en del af EU's bredere forsknings- og innovationsprogram på 95.5 mia. EUR, Horisont Europa, vil denne finansiering bidrage til, at EU når sine klimamål, øger energimodstandsdygtigheden og udvikler centrale digitale teknologier. Den vil også omfatte målrettede foranstaltninger til at støtte Ukraine, styrke den økonomiske modstandsdygtighed og bidrage til en bæredygtig genopretning efter covid-19-pandemien.

Læs hele pressemeddelelsen