Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

EU støtter grænseoverskridende journalistik med 8 mio. EUR

Syv konsortier af nyhedsorganisationer vil modtage EU-støtte til grænseoverskridende projekter, der har til formål at styrke nyhedsmediesektoren.

hands hovering over laptop computer

© image by littlehenrabi Getty/iStock

Syv projekter er blevet udvalgt efter den første indkaldelse af forslag til journalistpartnerskaber i 2021 som led i NEWS-initiativet, der blev bebudet i handlingsplanen for medier og audiovisuelle medier.

De 7 journalistpartnerskabsprojekter vil blive finansieret af Et Kreativt Europa. Deres overordnede mål er at tackle de strukturelle udfordringer, som nyhedsmediesektoren står over for, og hjælpe medierne med at blive stærkere i lyset af den digitale omstilling og øget konkurrence. De samler flere nyhedsmedieorganisationer for at etablere sektoroverskridende netværk for mediefolk og fokusere på samarbejdsbaserede virksomhedsændringer og/eller kollaborative journalistiske projekter. Vinderne blev udvalgt af uafhængige eksperter, der evaluerede 32 forslag fra hele Europa.

Věra Jourová, næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, udtaler:

"Fra uddannelse i sikkerhed til tilskud til lokale medier har disse projekter til formål at støtte journalister med fokus på grænseoverskridende samarbejde. Det er første gang nogensinde, at EU støtter sådanne journalistiske partnerskaber. Og det er ikke sidste gang. Vi ønsker at investere mindst 75 mio. EUR i lignende projekter inden 2027. Vi optrapper indsatsen, både med hensyn til finansiering og lovgivning, for at støtte mediefrihed og -pluralisme, fordi det handler om vores demokratiers sundhed."

Kommissær med ansvar for det indre marked, Thierry Breton, tilføjer: 

"Mediernestår over for hidtil usete udfordringer, herunder faldende indtægter, fremskyndet digital omstilling samt trusler mod mediepluralisme og -uafhængighed. Med den i dag bebudede EU-støtte på 8 mio. EUR fremmer vi samarbejdet mellem journalister og medieforetagender for at hjælpe dem med at innovere, afprøve nye formater, opbygge nye færdigheder og dermed styrke deres modstandsdygtighed."

Fuldstændig pressemeddelelse.