Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Handels- og teknologirådet mellem EU og USA tager fælles udfordringer op og reagerer på globale kriser

EU og USA har afholdt tredje ministermøde i handels- og teknologirådet (TTC) i College Park, Maryland.

American and EU flags

Handels- og teknologirådet er et vigtigt forum for uddybning af det transatlantiske samarbejde for at lette handelen og udvikle globale standarder for teknologi og sikkerhed. Geostrategiske udfordringer, herunder Ruslands uprovokerede angrebskrig mod Ukraine, har styrket betydningen af tæt koordinering under handels- og teknologirådet.

Se hele pressemeddelelsen

Læs hele erklæringen

Related content

Teknologiske resultater af handels- og teknologirådet fra december 2022

Factsheet / infographic | 05 December 2022

Handels- og teknologirådet (TTC) fungerer som et forum for EU og USA til at koordinere tilgange til håndtering af centrale handels- og teknologispørgsmål og til at uddybe det transatlantiske samarbejde på grundlag af fælles demokratiske værdier. På det tredje ministermøde i handels- og teknologirådet nåede EU og USA til enighed om en række resultater vedrørende teknologiske spørgsmål.