Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Det Europæiske Kompetencecenter og Netværk for Cybersikkerhed er nu klar til at starte

Forordningen om oprettelse af et nyt kompetencecenter for cybersikkerhed og et netværk af nationale koordinationscentre er trådt i kraft i denne uge. Kompetencecentret for cybersikkerhed, som vil blive placeret i Bukarest, vil bidrage til at styrke den europæiske cybersikkerhedskapacitet og til at fremme forskningsekspertise og EU-industriens konkurrenceevne på cybersikkerhedsområdet.

graphic with detail of a computer screen and warning "System hacked"

iStock photo Getty Images plus

Sammen med den fælles cyberenhed, der blev foreslået den 23. juni, er den en del af EU's strategi for cybersikkerhed, der har til formål at sikre, at alle borgere og virksomheder er sikre mod cybertrusler, gøre fysiske og digitale kritiske enheder mere modstandsdygtige og opbygge et globalt, åbent, stabilt og sikkert cyberspace. Det nye kompetencecenter og netværk for cybersikkerhed vil sammen med medlemsstaterne, industrien og den akademiske verden udvikle og gennemføre en fælles dagsorden for teknologisk udvikling og for bred udbredelse heraf på områder af offentlig interesse samt i virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er). Det vil samle ressourcer fra EU, medlemsstaterne og industrien for at forbedre og styrke den teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapacitet og dermed styrke EU's åbne strategiske autonomi. Ved at forvalte cybersikkerhedsmidlerne under det langsigtede EU-budget for 2021-2027 vil centret tilvejebringe finansiering fra programmet for et digitalt Europaog Horisont Europa samt bidrag fra medlemsstaterne. Kommissionen vil oprette og drive kompetencecentret for cybersikkerhed i Bukarest, indtil det kan fungere uafhængigt.