Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
News article | Offentliggørelse

Den europæiske måned for cybersikkerhed (ECSM) 2021 nærmer sig!

Den europæiske måned for cybersikkerhed (ECSM) er EU's årlige oplysningskampagne om cybersikkerhed, der finder sted hver oktober i hele Europa. Målet er at øge bevidstheden om cybersikkerhedstrusler og fremme cyberhygiejne blandt borgere og organisationer gennem uddannelse og udveksling af god praksis.

Den europæiske måned for cybersikkerhed — Deltag!

Du kan nu foreslå online eller fysisk bevidstgørelse om cybersikkerhed for den officielle europæiske cybersikkerhedsmåned 2021 i 2021 ved at registrere en aktivitet.

I oktober finder der konferencer, workshopper, kurser, webinarer, præsentationer og online-quizzer sted i hele Europa for at øge bevidstheden om cybersikkerhed og opbygge tillid til onlinetjenester.

Den årlige oplysningskampagne om cybersikkerhed koordineres af Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og støttes af Europa-Kommissionen, Europol, Den Europæiske Centralbank, EU-medlemsstaterne, landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) og mere end 300 partnere fra den offentlige og private sektor.

Yderligere oplysninger om kampagnen findes på dens officielle websted.

Du kan også deltage i det månedlige initiativ ved at deltage i oplysningskampagnen om cybersikkerhed på Twitter @CyberSecMonth ved at bruge hashtags #CyberSecMonth og #ThinkB4UClick.