Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Retsakt om europæisk mediefrihed: Kommissionen indleder offentlig høring

Kommissionen har i denne uge offentliggjort en åben offentlig høring om den kommende europæiske lov om mediefrihed, et skelsættende initiativ, som kommissionsformand Ursula von der Leyen bebudede i sin tale om Unionens tilstand 2021 for at sikre mediernes pluralisme og uafhængighed i EU's indre marked.

photo of a  journalist holding microphones and taking notes

iStock photo Getty Images plus

Dette sker efter en indkaldelse af dokumentation, der blev offentliggjort den 21. december 2021, og som skitserer initiativets vigtigste mål, mulige valgmuligheder og virkninger.

Næstformand med ansvar for værdier og gennemsigtighed, Věra Jourová, udtaler:

Medier er en grundpille i demokratiet. Men i dag er denne søjle i færd med at revne, fordi regeringer og private grupper forsøger at lægge pres på medierne. Derfor vil Kommissionen foreslå fælles regler og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mediernes uafhængighed og pluralisme. Journalister bør kunne udføre deres arbejde, oplyse borgerne og drage magthaverne til ansvar uden skelen til særinteresser. Vi er nu i gang med en bred høring for at finde frem til det bedste forslag.

Thierry Breton, Kommissær for det indre marked, tilføjer: 

Vi skal sikre, at de europæiske medier forbliver uafhængige, innovative og bæredygtige og fungerer uden uberettiget indblanding i deres aktiviteter, det være sig private eller offentlige. I dag lancerer vi vores høring om den kommende retsakt om europæisk mediefrihed: vi vil gerne høre dine synspunkter og udforske dine løsninger til et modstandsdygtigt mediemarked, som leverer forskelligartede og pålidelige oplysninger til borgerne.

Læs hele pressemeddelelsen