Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Retsakt om europæisk mediefrihed: Kommissionen foreslår regler til beskyttelse af mediepluralisme og -uafhængighed i EU

Europa-Kommissionen vedtog i dag en europæisk lov om mediefrihed, et nyt sæt regler, der skal beskytte mediepluralisme og -uafhængighed i EU.

slide showing a circle with a microphone and text European Media Freedom Act

European Commission

Den foreslåede forordning omfatter bl.a. sikkerhedsforanstaltninger mod politisk indblanding i redaktionelle beslutninger og mod overvågning. Den fokuserer på public service-mediernes uafhængighed og stabile finansiering samt på gennemsigtigheden af medieejerskab og tildeling af statslig annoncering. Den indeholder også foranstaltninger til at beskytte redaktørernes uafhængighed og oplyse om interessekonflikter. Endelig vil loven behandle spørgsmålet om mediekoncentrationer og oprette et nyt uafhængigt europæisk medieråd bestående af nationale mediemyndigheder. Kommissionen vedtog også en supplerende henstilling for at tilskynde til interne sikkerhedsforanstaltninger for redaktionel uafhængighed.

Læs hele pressemeddelelsen

Related content