Skip to main content
Shaping Europe’s digital future
Press release | Offentliggørelse

Ledende næstformand Margrethe Vestager og næstformand Schinas ved det internationale cybersikkerhedsforum i Lille

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, og Margaritis Schinas, næstformand med ansvar for sikkerhedsunionen, deltager i det internationale forum for cybersikkerhed, der finder sted i Lille, Frankrig, indtil i morgen den 9. juni.

graphic showing an integrated circuit with a lock above

iStock photo Getty Images plus

Forummet er et af de vigtigste arrangementer i Europa om cybersikkerhed, der samler europæiske cybersikkerhedsfagfolk og interessenter for at drøfte den seneste udvikling på området og udveksle synspunkter. Ledende næstformand Margrethe Vestager har i dag deltaget i et interview på trinnet, hvor hun fremhævede EU's tiltag, der har til formål at øge tilliden til teknologi og modstandsdygtige IKT-forsyningskæder i den nuværende geopolitiske sikkerhedssituation. Næstformand Schinas vil holde den afsluttende tale på forummet i morgen med fokus på cybersikkerhed som et væsentligt element i vores levevis, både online og offline, og behovet for at tackle de fysiske og digitale sikkerhedstrusler på en gnidningsløs måde som led i den europæiske sikkerhedsunion.

Drøftelserne i forummet vil også fokusere på de EU-lovgivningsinitiativer, der er blevet færdiggjort og vedtaget af medlovgiverne i de seneste måneder, herunder bl.a. de nye regler om cybersikkerhed i net- og informationssystemer (NIS2-direktivet), retsakten om digitale tjenester og retsakten om digitale markeder samt Kommissionens forslag til en pålidelig og sikker digital identitet og foranstaltninger til en retfærdig og innovativ dataøkonomi (dataforordningen). For første gang er det europæiske kompetencenetværk og center for cybersikkerhed, der blev oprettet for at gennemføre relevante dele af programmet for et digitalt Europa og Horisont Europa, placeret under EU's pavillon i Lille. 

Flere oplysninger

Internationalt forum for cybersikkerhed

Sikkerhedsunionen